MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ocean Hospitality: Công ty mẹ lỗ 757 tỷ đồng năm 2014, cổ phiếu tạm ngừng giao dịch từ 13/7

09-07-2015 - 12:01 PM | Doanh nghiệp

Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng giá trị các khoản phải thu của Ocean Hospitality đối với ông Hà Trọng Nam lên đến trên 600 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết cổ phiếu OCH của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương - Ocean Hospitality - sẽ bị tạm ngừng giao dịch từ 13/7/2015.

Lý do công ty không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện kiểm soát. Đến nay, OCH vẫn chưa nộp báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2014 và báo cáo hợp nhất quý 1 năm 2015.

Cũng trong sáng 9/7/2015, OCH công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của riêng công ty mẹ.

Theo đó, năm 2014 công ty mẹ OCH chính thức lỗ ròng 757 tỷ đồng. Khoản mục tăng đột biến trong năm vừa qua là Chi phí quản lý doanh nghiệp, đạt 638 tỷ đồng, trong khi năm 2013 chỉ ở mức 10 tỷ đồng. Báo cáo kiểm toán không đưa ra thuyết minh chi tiết về con số này.

Lỗ ròng 757 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của OCH năm 2014 vẫn đạt 156 tỷ đồng, bù đắp đáng kể cho hoạt động tài chính của công ty (âm 245 tỷ đồng do trả nợ vay).

Tại thời điểm cuối năm 2014, OCH có khoản phải thu khác đối với ông Hà Trọng Nam 128 tỷ đồng. Cũng với ông Hà Trọng Nam OCH có khoản phải thu dài hạn lên tới 500 tỷ đồng.

Ông Hà Trọng Nam là thành viên HĐQT Ocean Group đồng thời là Chủ tịch HĐQT OCH.

Đan Nguyên

HNX

Trở lên trên