MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KTS, HDA, TBX, TV2, VIT, DAD, GMX: Kết quả kinh doanh quý 2

23-07-2015 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

Trong đó, KTS, HAD là 2 mã có lãi ròng vượt xa mức lỗ tại cùng kỳ năm ngoái. Các mã TBX, VIT, DAD, GMX cũng đều có mức tăng trưởng tốt so với quý 2/2014.

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã CK: KTS): Riêng trong quý 2/2015, sản lượng đường tăng vọt đạt hơn 10 nghìn tấn là nhân tố chính đưa doanh thu thuần của KTS đạt gần 136 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số cùng kỳ chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng.

Trong kỳ các chi phí phát sinh đều cao hơn so với quý 2/2014, song nhờ có đột biến về doanh thu nên KTS vẫn kết thúc quý 2/2015 với mức LNST rất cao, đạt hơn 13 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ 2,6 tỷ của cùng kỳ năm trước. LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp đạt gần 14 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 2,4 tỷ của 6 tháng đầu năm 2014.

Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (mã CK: HDA): Riêng quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 27,3% so với quý 2/2014.

Sau khi trừ các khoản chi phí, HDA lãi ròng 1,5 tỷ đồng, tăng mạnh 83% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp phần lớn vào mức lãi ròng lũy kế 1,6 tỷ đồng của tháng đầu năm 2015. Với mức LNST lũy kế này, HAD đã vượt xa mức lỗ hơn 3 tỷ đồng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2014.

Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã CK: TBX): Xét riêng quý 2/2015, mặc dù doanh thu thuần chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 2/2014, nhưng nhờ giá vốn hàng bán thấp hơn so với cùng kỳ nên TBX đã ghi nhận khoản lợi nhuận gộp đạt khoảng 3,3 tỷ đồng, gấp 4,4 lần con số đạt được trong quý 2/2014.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, LNST của TBX đạt gần 549 triệu đồng trong quý 2/2015, gấp 5,6 lần LNST đạt được tại cùng kỳ năm ngoái, nâng mức LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp lên 783 triệu đồng, vượt xa con số 124,5 triệu đồng đạt được trong nửa đầu năm 2014.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2): Trong quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 113,8 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, song do giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp của TV2 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 11,7 tỷ của quý 2/2014.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận trong quý 2 đạt hơn 8 tỷ đồng, gấp 5,5 lần con số cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, VT2 lãi ròng khoảng 5,7 tỷ đồng, gần gấp đôi mức lãi ròng của quý 2/2014, nâng mức lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu 2015 của doah nghiệp lên gần 10,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần con số đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã CK: VIT): Kết thúc quý 2/2015, doanh thu thuần của VIT đạt 176,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 27,6 tỷ, tăng 14,5% so với quý 2/2014.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, VIT lãi ròng 12,7 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp đạt 15,8 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu 2014.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (mã CK: DAD): Xét riêng quý 2/2015, doanh thu thuần đạt 67,9 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 4,5% so với quý 2/2014.

Quý 2 vừa qua đã ghi nhận biến động mạnh trong doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Khác với cùng kỳ năm ngoái, DAD không được hưởng chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa trong quý 2 vừa qua. Đây là nhân tố chính khiến doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong quý 2/2015 chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm tới 84,3% so với con số cùng kỳ. Chi phí tài chính được ghi nhận ở mức khoảng 353 tỷ đồng, giảm 72,5% so với quý 2/2014 chủ yếu do lãi tiền vay và chiết khấu thanh toán giảm mạnh.

Sau khi trừ các khoản chi phí, DAD lãi ròng gần 7,5 tỷ đồng trong quý 2, tăng nhẹ 6,5% so với cùng kỳ, song lại đóng góp tới 95% vào con số lãi ròng của 6 tháng đầu năm 2015. Kết thúc nửa đầu 2015, LNST lũy kế của DAD đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 4,7% so với con số 7,5 tỷ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014.

Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã CK: GMX): Riêng quý 2/2015, GMX ghi nhận 53,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19,6% so với quý 2/2014; lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 15,9 tỷ đồng, tăng 10,4% so với con số cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính trong kỳ của GMX ở mức 54 triệu đồng, giảm mạnh so với con số cùng kỳ năm ngoái là 391 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, GMX lãi ròng 4,5 tỷ đồng, tăng 36,4% so với quý 2/2014, nâng mức lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu 2015 của doanh nghiệp lên 6,6 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

BCTC Quý 2/2015_KTS, HDA, TBX,TV2, VIT, DAD, GMX

Thu Thảo

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên