MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PBP, VNT: Vượt xa kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó

10-02-2015 - 16:32 PM | Doanh nghiệp

Tân binh trên HNX là PBP đạt lợi nhuận cả năm 10,24 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần mức lãi mà ĐHCĐ giao phó.

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PBP): Doanh thu thuần năm 2014 đạt 157 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2013.

PBP là một doanh nghiệp "tân binh" trên sàn HNX từ đầu năm 2015 này. Hoạt động chính của công ty bao gồm sản xuất bao bì, kinh doanh chỉ may bao bì PP/PE, cotton, bán buôn chất dẻo nguyên sinh và bán buôn phân bón, kinh doanh và in ấn bao bì PP/PE, vải manh PP phục vụ cho ngành nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác.

Khi chào sàn HNX, công ty đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 với lợi nhuận vượt xa kế hoạch mà cổ đông giao phó.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 cho thấy công ty đạt lợi nhuận sau thuế 10,24 tỷ đồng tương đương EPS 3.136 đồng. Mức lãi này tăng nhẹ so với 2013 và vượt xa kế hoạch lãi sau thuế 3,7 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

..........................

Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương (VNT): Doanh thu thuần quý 4 năm nay tăng mạnh 50% so với cùng kỳ, đạt 215 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2014, VNT đạt tăng trưởng doanh thu thuần 13% lên 703 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận gộp đều cải thiện mạnh so với cùng kỳ nhưng cùng với đó là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Yếu tố này khiến lãi sau thuế của VNT trong quý 4 chỉ đạt mức tăng nhẹ 3% lên 5,9 tỷ đồng và luỹ kế cả năm 2014 tăng 5% lên 28,48 tỷ đồng.

VNT đã vượt xa kế hoạch lãi trước thuế 25 tỷ đồng mà ĐHCĐ giao phó.

Báo cáo tài chính năm 2014

Thanh Mai

 

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên