MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pharmedic (PMC): Năm 2014 LNST đạt hơn 61 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch

25-01-2015 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

EPS cả năm 2014 đạt 1.658 đồng/CP

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) công bố báo cáo tài chính năm 2014 và riêng quý 4/2014

Doanh thu quý 4/2014 đạt 94,44 tỷ đồng giảm nhẹ hơn 5% và lợi nhuận sau thuế đạt 15,47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương đương EPS đạt 1.658 đồng/CP

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 44,32 tỷ đồng tăng nhẹ, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước lần lượt 2%; 7%.

Lũy kế cả năm 2015 đạt 363,47 tỷ đồng tăng không đáng kể 2% và lợi nhuận sau thuế đạt 61,23 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013

Được biết, năm 2014 lên kế hoạch đạt 365 tỷ đồng doanh thu, 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 46,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với chỉ tiêu này PMC đã hoàn thành vượt 30% chỉ tiêu của ĐHCĐ

Tính đến ngày 31/2/2014 khoản tiền và tương đương tiền cuối năm tăng mạnh 87% lên 89,01 tỷ đồng trong khi  năm trước là 47,68 tỷ đồng

>Báo cáo tài chính quý 4/2014>

Anh Tân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ/HNX

Trở lên trên