MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S12: 6 tháng đầu năm 2015 lỗ hơn 9 tỷ đồng

13-07-2015 - 15:49 PM | Doanh nghiệp

6 tháng cuối năm dự kiến doanh thu sẽ cao gấp 4,3 lần nửa đầu năm, tuy nhiên công ty sẽ vẫn lỗ 169 triệu đồng nâng mức lỗ cả năm 2015 lên gần 9,3 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 12 (mã CK: S12) công bố nghị quyết HĐQT về ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2015 và 6 tháng đầu năm 2015, kế hoạch SXKD quý 3 và SXKD 6 tháng cuối năm.

Theo đó, quý 2/2015, các chỉ tiêu kinh doanh của S12 đều không hoàn thành kế hoạch quý, tổng doanh thu sản xuất đạt 20,9 tỷ đồng, doanh thu thực hiện đạt 13,1 tỷ đồng lần lượt đạt 36% và 58% kế hoạch quý. Đáng chú ý, S12 chịu lỗ quý 2/2015 là 6,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, S12 đạt 29,8 tỷ đồng doanh thu thực hiện, chỉ đạt 15,4% kế hoạch năm và ghi nhận mức lỗ hơn 9,11 tỷ đồng.

S12 cho biết, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt thấp là do quỹ công việc còn lại trong năm của công ty còn rất ít, hầu hết các đơn vị doanh thu thực hiện đều đạt thấp như Cơ quan công ty (bao gồm các đội trực thuộc) đạt 17,72%; Xí nghiệp 12-2 đạt 14,7%; Nhà máy gạch không nung đến nay chưa xây dựng được kế hoạch năm...

Trong khi đó, lợi nhuận 6 tháng 2015 lỗ 9,1 tỷ đồng là do kinh doanh vật tư, dịch vụ, vận tải, khác lỗ tới hơn 9,8 tỷ đồng. Cơ quan công ty lỗ hơn 5,8 tỷ đồng do hạch toán tăng chi phí CT NMTM Thăng Long - gói 888 sau khi quyết toán công trình với ông Đỗ Văn Sáu, Xí nghiệp 12-2 lỗ 830 triệu đồng do doanh thu thấp không đủ bù đắp các khoản chi phí...

Sang quý 3/2015, S12 đặt kế hoạch đạt 56,78 tỷ đồng doanh thu và lỗ 434 triệu đồng. 6 tháng cuối năm 2015, doanh thu ước đạt hơn 129,7 tỷ đồng và lỗ 169 triệu đồng.

Như vậy với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, S12 dự kiến sẽ đạt 86,58 tỷ đồng doanh thu và lỗ 9,279 tỷ đồng. Được biết, năm 2015 cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu 194 tỷ đồng và dự kiến có lãi mỏng 0,6 tỷ đồng năm 2015.

Việt Dũng

HNX

Trở lên trên