MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SCR, PVB, LGC, AMC, DCT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

13-03-2015 - 23:54 PM | Doanh nghiệp

Chủ tịch của Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã mua thêm hơn 7 triệu cổ phiếu SCR; Metro Pacific Tollways Corporation đã hợp đồng mua 20 triệu cổ phiếu LGC của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): Đặng Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT công ty - đã mua được 7.035.200 cổ phiếu SCR trong tổng số 7.500.000 cổ phiếu mà ông này đăng ký mua, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 14.864.850 CP (tỷ lệ 9,9%) lên thành 21.900.050 CP (chiếm tỷ lệ 14,59%). Nguyên nhân chưa mua được hết số lượng cổ phiếu đăng ký mua là do giá cả thị trường không phù hợp. Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/2 đến 6/3/2015.

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB): Tổng công ty Khí Việt Nam – ông Bùi Hữu Dũng – Chủ tịch HĐQT đã bán hết 5.090.000 cổ phiếu mà đơn vị này đăng ký bán. Số lượng cổ phiếu PVB mà đơn vị này nắm giữu giảm từ 16.524.000 CP (tỷ lệ 76,5%) xuống còn 11.434.000 CP (tỷ lệ 52,94%). Giao dịch được thực hiện từ ngày 9/3 đến 11/3/2015.

Công ty Cổ phần Đầu tư cầu đường CII (LGC): Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đã bán 20.000.000 cổ phiếu LGC bằng giao dịch chuyển nhượng cho Metro Pacific Tollways Corporation với phương thức thỏa thuận ngoài sàn. Giao dịch kết thúc ngày 11/3/2015. Sau khi giao dịch thành công, lượng cổ phiêu LGC mà đơn vị này nắm giữ giảm từ 62.832.298 CP (chiếm tỷ lệ 86,74%) xuống còn 42.832.298 cổ phiếu (tỷ lệ 59,13% trên tổng số 72.436.685 cổ phiếu LGC đang lưu hành).

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC): Bà Nguyễn Thị Liên – người có liên quan đến ủy viên HĐQT công ty – đăng ký mua 100.000 cổ phiếu AMC theo phương thức thỏa thuận khớp lệnh. Số cổ phiếu bà này hiện đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 13.200 (chiếm tỷ lệ 0,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/3 đến 14/4/2015.

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT): Nguyễn Thị Mai Thảo – nhà đầu tư cá nhân - đã mua 147.650 cổ phiếu DCT, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu này từ 1.270.000 CP (chiếm tỷ lệ 4,6%) lên thành 1.417.650 CP (tương đương tỷ lệ 5,21%) và trở thành cổ đông lớn của DCT. Giao dịch thực hiện ngày 9/3/2015.

>>> PCT, SDE, KSD, FPT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên