MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tracodi lên kế hoạch niêm yết trên HNX sau tái cấu trúc

18-03-2016 - 16:36 PM | Doanh nghiệp

Đây là kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi).

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 62,5 tỷ đồng. Năm 2016, công ty này sẽ cùng công ty mẹ BCG thực hiện chiến lược M&A các công ty trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh nông sản, xây dựng hạ tầng và tập trung vào các hoạt động kinh doanh thế mạnh là xuất khẩu lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại phân phối và khai thác đá.

Tracodi tiền thân là Công ty Đầu tư và Phát triển Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Đầu năm 2015, khi SCIC thoái vốn, Bamboo Capital (BCG) đã mua lại 68% cổ phần qua đó nắm cổ phần chi phối. Trước khi tư nhân hóa, công ty đang gặp khá nhiều khó khăn với con số lỗ 1,2 tỷ đồng năm 2014, trong đó mảng kinh doanh chính gần như không tạo ra lợi nhuận, doanh thu chủ yếu là doanh thu tài chính.

Tuy nhiên, sau khi tư nhân hóa, KQKD của công ty này đã có những chuyển biến rõ rệt với doanh thu năm 2015 đạt 217,9 tỷ, tăng 148,7% so với năm 2014 và đạt 158,3% kế hoạch 2015. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh đạt 31,7 tỷ đồng đạt 28 0% chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện chiến lược kinh doanh mới, ĐHCĐ 2016 đã thông qua phương án tăng vốn từ 78,5 tỷ đồng lên 324,85 tỷ đồng qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên, cổ đông chiến lược và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến là 6,5% trên vốn điều lệ.

Theo đó, số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 19.625.000 cổ phần (tương ứng tỷ lệ phát hành 1:2,5). Số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ, công nhân viên là 3 triệu đơn vị.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc đăng ký công ty Tracodi thành công ty đại chúng và thực hiện niêm yết Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 6 năm nay.

Hà Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên