MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinaCafé Biên Hòa: EPS năm 2014 đạt 15.101 đồng/cổ phiếu

13-02-2015 - 17:35 PM | Doanh nghiệp

Quý 4 công ty lãi ròng 146 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với kết quả cùng kỳ 2013. Lũy kế cả năm 2014, VCF lãi ròng 401 tỷ đồng, tăng 54,23% so với năm 2013.

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (VCF) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2014.

Quý 4/2014, VCF đạt 1.047 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2013. Lãi gộp tăng 34,6%, đạt 381 tỷ đồng. Để đạt mức doanh thu và lãi gộp ấn tượng nói trên, VinaCafé Biên Hòa đã thúc đẩy công tác bán hàng, chi phí bán hàng tăng vọt từ 116 tỷ đồng quý 4/2013 lên 163 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng của VCF tăng mạnh nhờ các sản phẩm mới như nước tăng lực vị cà phê Wake - up 247, sữa ngũ cốc cho trẻ em và cà phê đen đá Wake - up 2 in 1 nhận được tín hiệu khả quan từ thị trường. Đồng thời, VCF đã tiến hành nhiều giải pháp như hợp lý hóa các công đoạn trong sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm và giảm hao hụt giúp biên lãi gộp được cải thiện,

Kết quả quý 4 công ty lãi ròng 146 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với kết quả cùng kỳ 2013. Lũy kế cả năm 2014, VCF lãi ròng 401 tỷ đồng, tăng 54,23% so với năm 2013. EPS cả năm 2014 của VinaCafé Biên Hòa đạt mức 15.101 đồng/cổ phiếu.

Hàng tồn kho cuối năm 2014 của VCF đạt 335 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nguyên vật liệu, gấp đôi con số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng vượt qua mốc nghìn tỷ, đạt 1.370 tỷ đồng vào cuối năm.

Đan Nguyên

Minh Thư

VCF

Trở lên trên