MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPC, CID: Báo lỗ cả năm 2014

22-01-2015 - 14:28 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của VPC đạt 10,13 tỷ đồng giảm nhẹ 4% so với năm 2013 và lỗ cả năm là 8,48 tỷ đồng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp VPC báo lỗ.

Công ty cổ phàn đầu tư và phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC) công bố báo cáo  tài chính năm

2014 và riêng quý 4/2014.

Doanh thu thuần đạt hơn 3 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và quý 4/2014 lỗ 2,19 tỷ đồng

trong khi cùng kỳ năm 2013 lỗ 3,27 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm 2014 chủ yếu là của hoạt động đào tạo lái xe

và sát hạch lái xe, do tăng cường công tác tuyển sinh để thu hút học viên nên doanh thu tăng 856 triệu

đồng.

So với cùng kỳ năm trước giá vốn giảm 482 triệu đồng chủ yếu do chi phí xăng dầu đào tạo các tháng

cuối năm giảm mạnh. Ngoài ra do sự thay đổi nhỏ của các chi phí khác, chi phí tài chính, chi phí quản lý

doanh nghiệp, chi phí khác..

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu của VPC đạt 10,13 tỷ đồng giảm nhẹ 4% so với năm 2013 và lỗ cả năm là 8,48 tỷ đồng. Đây là năm  thứ 3 liên tiếp VPC báo lỗ.

>Báo cáo tài chính quý 4/2014>

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở Hạ Tầng (CID) công bố báo cáo tài chính năm 2014

Doanh thu thuần cả năm 2014 của CID đạt 5,81 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ năm trước và lỗ cả

năm là 5,64 tỷ đồng

Năm 2014 CID lỗ 5,64 tỷ đồng do giá vốn là 8,34 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu như sau; Chi phí nguyên

liệu thi công công trình hợp phần thoát nước A4 là 91 triệu đồng.

Trích trước phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chi phí bảo lãnh tạm ứng trả Tổng công ty xây dựng Thủy

lợi 4 ( ước tính đến ngày 31/12/2014) theo hợp đồng 58/ HĐ -XD - HĐTp ngày 8/9/2011 CT phần hợp

thoát nước A4 là gần 720 triệu đồng.

Trong kỳ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% so với cùng kỳ năm trước do trích lập dự phòng phải thu

đòi công trình cụm công nghiệp Tân Liên Vĩnh Bảo ( của hợp đồng số 08/HĐ -XD) ngày 01/12/2007 là

526 triệu đồng và trích tiền chi phí tiền điện, nước, điện thoại…

>Báo cáo tài chính quý 4/2014>

Hồng Vân

Hồng Cúc

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên