MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xi măng Vicem Hải Vân: Báo lỗ quý I/2014

20-04-2014 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

Xi măng Vicem Hải Vân:  Báo lỗ quý I/2014

Tuy doanh thu quý I/2014 tăng 52% nhưng do các khoản chi phí phát sinh trong kỳ tăng mạnh nên làm cho HVX lỗ 1,65 tỷ đồng cùng kỳ quý I/2013 lỗ 9,89 tỷ đồng.

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (HVXthông báo kết quả kinh doanh quý I/2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý I/2014 đạt 207,65 tỷ đồng tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 87% cùng kỳ là 89% nên dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 27,22 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ giảm 18%, nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 80% ; 32%.

Tuy doanh thu quý I/2014 tăng 52% nhưng do các khoản chi phí phát sinh trong kỳ tăng mạnh nên làm cho HVX lỗ 1,65 tỷ đồng cùng kỳ quý I/2013 lỗ 9,89 tỷ đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2014

Quý I/2013

Thay đổi

Doanh thu thuần

207.65

136.80

51.79%

Giá vốn

180.43

121.45

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

86.89%

88.78%

 

LN gộp

27.22

15.36

77.21%

Chi phí tài chính

12.51

15.29

-18.18%

Chi phí bán hàng

12.55

6.99

79.54%

Chi phí quản lý DN

4.81

3.65

31.78%

LNTT

-1.65

-9.89

 

LNST

-1.65

-9.89

 

Anh Tân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên