MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu của Kido tăng vọt sau sáp nhập Dầu ăn Tường An và Vocarimex, quý 4 lỗ do hạch toán thuế

21-01-2018 - 08:52 AM | Doanh nghiệp

Kido đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 đã được Đại hội cổ đông giao phó.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2017 đã hợp nhất.

Quý 4/2017, Kido đạt 1.948 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 146% so với cùng kỳ kéo theo lãi gộp đạt 374 tỷ đồng, tăng 154% so với cùng kỳ. Theo giải trình của Kido, doanh thu thuần của công ty tăng mạnh đến từ việc hợp nhất doanh thu từ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC), và tăng trưởng của mảng kem và hàng đông lạnh.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 34,5 tỷ đồng, giảm 83,4% do trong Quí 4/2016 ghi nhận lợi nhuận còn lại đến từ viêc chuyển nhượng 20% cổ phần của mảng kinh doanh bánh kẹo. Kido lỗ sau thuế 35 tỷ đồng trong qúy 4/2017 trong khi cùng kỳ lãi 165 tỷ đồng do quý 4 năm 2017 hạch toán thuế phát sinh cho phần thu nhập do đánh giá lại khoản đầu tư 24% sở hữu của KDC tại VOC khi thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Lũy kế cả năm 2017, Kido đạt 7.023 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 214% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 đạt 383,44 tỷ đồng, giảm sâu 67% so với năm 2016 do không còn lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần mảng kinh doanh bánh kẹo.

Với 569 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Kido đã vượt kế hoạch 490 tỷ đồng mà Đại hội cổ đông giao phó cho năm 2017.  

Thanh Mai

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên