MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024

Theo dự kiến tại thời điểm cải cách tiền lương 1/7/2024, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết 27, khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Thay vào đó, nhà nước xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, sau khi cải cách tiền lương, lương cơ bản của công chức viên chức sẽ chiếm khoảng 70% tổng lương.

Cải cách tiền lương được thực hiện từng bước. Theo lộ trình đề ra ban đầu, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đã lùi và hoãn cải cách tiền lương đến thời điểm hiện tại.

Dự kiến tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024 - Ảnh 1.

Đến năm 2030, dự kiến tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Nếu như vẫn thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương của Nghị quyết 27/NQ-TW thì năm 2024, tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Hiện nay, mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng theo 4 vùng gồm: Vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng; vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Mới đây, Chính phủ đã đề xuất tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá sau năm 2024 cho đến khi mức lương thấp nhất của công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 (vùng có mức lương tối thiểu vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp).

Theo đó, Chính phủ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương với 6 nội dung, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024. Cụ thể gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập.

Chính phủ cũng cho biết sau năm 2024, tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27. 

Do đó, nếu đề xuất của Chính phủ được thông qua thì dự kiến từ 1/7/2024 khi đã thực hiện cải cách tiền lương thì mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn 4.680.000 đồng/tháng.

Theo T.Hà

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên