TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh về 199 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15%

20-03-2019 - 15:33 PM | Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh về 199 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15%

Được biết, năm 2018 Công ty cũng đề ra kế hoạch thấp, tuy nhiên thực tế ghi nhận mức lãi ròng hơn 1.400 tỷ, vượt xa chỉ tiêu. Cổ tức theo đó cũng tăng mạnh từ mức dự kiến tối thiểu 15% lên 35%. Năm 2019, mức cổ tức Đường Quảng Ngãi đưa ra cũng không dưới 15%.

Đường Quảng Ngãi đã công bố dự thảo ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự tổ chức vào cuối tháng 3 tới, với doanh thu tăng nhẹ 2% trong khi lợi nhuận giảm nhiều lần so với thực hiện năm 2018.

Chi tiết, lên chiến lược cho năm mới, Đường Quảng Ngãi đưa ra 3 hướng tập trung bao gồm:

+ Tiếp tục phát triển mở rộng khai thác chuỗi giá trị mía - đường - điện sinh khối: Trên cơ sở đầu tư phát triển và khai thác có hiệu quả vùng nguyên liệu mía và hệ thống chuỗi chế biến sản phẩm đường - điện hiện có, Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu ra phát triển sản phẩm mới (Ethanol, phân bón hữu cơ...) nhằm mở rộng hiệu quả mang lại từ vùng nguyên liệu mía.

+ Tập trung phát triển và mở rộng ngành nhằm khai thác hiệu quả thương hiệu Vinasoy: Tiếp tục đà phát triển thương hiệu sản phẩm Vinasoy, về kết quả nghiên cứu phát triển (sản phẩm, vùng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến...), Công ty tiếp tục đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước, phát triển ngành hàng - sản phẩm mới nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Vinasoy.

+ Phát triển và củng cố thương hiệu QNS và sản phẩm, trong đó đầu tư chiều sâu công nghệ, thiết bị khai thác năng lực kinh doanh các sản phẩm Bia Dung Quất, Nước khoáng Thạch Bích, Bánh kẹo Biscafun, Nha Quảng Ngãi, Đường kính trắng QNS. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.

Với luận điểm trên, doanh thu Công ty dự tăng nhẹ 2 % lên mức 8.400 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm từ 1.405 tỷ về chỉ mức 240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng chỉ còn bằng phần sáu năm 2018, xấp xỉ 199 tỷ đồng.

Đường Quảng Ngãi đặt kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh về 199 tỷ đồng, cổ tức không dưới 15% - Ảnh 1.

Dự thảo kế hoạch trình cổ đông tại ĐHĐCĐ năm nay.

Được biết, năm 2018 Công ty cũng đề ra kế hoạch thấp, tuy nhiên thực tế ghi nhận mức lãi ròng hơn 1.400 tỷ, vượt xa chỉ tiêu. Cổ tức theo đó cũng tăng mạnh từ mức dự kiến tối thiểu 15% lên 35%. Năm 2019, mức cổ tức Đường Quảng Ngãi đưa ra cũng không dưới 15%.

Về vốn, năm 2018 Công ty phát hành chỉ trả cổ tức còn lại năm 2017 (5% chi trả vào tháng 5/2018), cùng với tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (5% chi trả vào tháng 8/2018) khiến vốn điều lệ tăng lên gần 2.926 tỷ đồng. Năm 2019, vốn điều lệ dự tiếp tục tăng lên 3.569 tỷ đồng, trong đó Công ty tiếp tục chi trả cổ tức 2018 đợt 2 từ tháng 1, tỷ lệ 5%.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên