MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DXG, VDS, TCO, TVB, IMP, VE1, SSG, TMS, HAH, ELC, MAC, FGL, LMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, VDS, TCO, TVB, IMP, VE1, SSG, TMS, HAH, ELC, MAC, FGL, LMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amersham Industries Limited đã bán 1 triệu cp, CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 1.300.100 cp và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã bán 421.000 cp, KB Vietnam Focus Balanced Fund đã bán 65.700 cp, Norges Bank đã bán 1,3 triệu cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán 92.000 cp và Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 900.000 cp giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 81.625.050 cp (tỷ lệ 15,749%) xuống 76.546.250 cp (tỷ lệ 14,769%). Giao dịch thực hiện ngày 10/6/2021.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 17 triệu cp (tỷ lệ 17%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hiệp không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 10/6 đến 14/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VDS, Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc, đã mua 203.036 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 310.000 cp (tỷ lệ 0,31%). Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021. Trong khi đó bà Lưu Thị Dung, chị dâu bà Nguyễn Thị Thu Huyền, đã bán toàn bộ 1.508.661 cp. Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Phan Thanh Bình – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 150.000 cp. Giao dịch thực hiện ngày 10.6.2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2.633.800 cp (tỷ lệ 3,7%) lên 3.633.800 cp (tỷ lệ 5,11%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 9/6/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): SK Investment Vina III Pte. Ltd đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch SK Investment sở hữu 19.481.543 cp (tỷ lệ 29,22%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/6 đến 17/7/2021.

CTCP Xây dựng điện Vneco 1 (VE1): Bà Nguyễn Thị Miền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 118.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 250.000 cp (tỷ lệ 4,21%) lên 368.700 cp (tỷ lệ 6,22%). Giao dịch thực hiện ngày 7/6/2021.

CTCP Vận tải biển Hải Âu (SSG): Ông Nguyễn Đức Mạnh, ủy viên HĐQT, đã bán 875.240 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 368.770 cp (tỷ lệ 7,4%). Giao dịch thực hiện ngày 18/5/2021.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 141.354 cp (tỷ lệ 0,174%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/6 đến 13/7/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 340.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.381.932 cp (tỷ lệ 5,03%) xuống 2.041.132 cp (tỷ lệ 4,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử Viễn thông (ELC): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 147.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.926.622 cp (tỷ lệ 7,76%). Giao dịch thực hiện ngày 14/6/2021.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC): CTCP MHC đã bán 180.700 cp, giảm lượng sở hữu saug giao dịch xuống 1.551.800 cp (tỷ lệ 10,25%). Giao dịch thực hiện ngày 8/1/2021.

CTCP Cà phê Gia Lai (FGL): Ông Trịnh Quang Hưng, Tổng Giám đốc, đã mua 475.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.852.802 cp (tỷ lệ 19,44%). Giao dịch thực hiện từ 7/6 đến 8/6/2021.

CTCP Khoáng sản Latca (LMC): Ông Nguyễn Phú Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 148.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 152.000 cp (tỷ lệ 10.13%). Giao dịch thực hiện ngày 11/6/2021.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên