MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Eximbank nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT

18-07-2016 - 20:02 PM | Tài chính - ngân hàng

Eximbank cho biết đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự của 8 ứng viên dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) vừa công bố biên bản kiểm hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT.

Theo đó, Eximbank cho biết đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự của 8 ứng viên dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cổ đông đề cử, ứng cử, HĐQT Ngân hàng sẽ xem xét và trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Trước đó, Eximbank đã công bố gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đến cuối ngày 14/07/2016.

Dự kiến Eximbank sẽ nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT vào ngày 18/07/2016.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của Eximbank, nhiều cổ đông đã có ý kiến về tờ trình số lượng thành viên HĐQT tối đa là 9 hoặc 11 người.

Cuối cùng Đại hội chưa đi đến kết quả cuối cùng và phải chờ đến ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 02/08/2016 sắp tới.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên