MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

G36, BII, ITQ, ACB, CTD, PVI, QNS, PFL, DID, DTI, CLX, AMS, VFC, BIO, ASA, HIG, HID: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

G36, BII, ITQ, ACB, CTD, PVI, QNS, PFL, DID, DTI, CLX, AMS, VFC, BIO, ASA, HIG, HID: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán 5.475.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 6.654.911 cp (tỷ lệ 6,54%) xuống 1.179.411 cp (tỷ lệ 1,16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/10 đến 18/11/2021.

CTCP Louis Land (BII): CTCP Louis Capital đã bán 500.000 cp, giảm lượng sử hữu sau giao dịch xuống 2.902.300 cp (tỷ lệ 5,03%). Giao dịch thực hiện ngày 8/10/2021.

CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ): Bà Nguyễn Thị Cao Liên, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 364.000 cp (tỷ lệ 1,53%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 23/12/2021.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Ông Nguyễn Thiện, anh bà Nguyễn Thị Hai – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 978.066 cp (tỷ lệ 0,036%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

CTCP Coteccons (CTD): Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT,  đăng ký mua 740.000 cp. Trước giao dịch ông Bolat không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch HDI Global SE sở hữu 88.272.909 cp (tỷ lệ 37,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 23.469.948 cp (tỷ lệ 6,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

CTCP Dầu khí Đông Đô (PFL): CTCP Tập đoàn đầu tư Tiến Lộc đăng ký bán toàn bộ 2,5 triệu cp (tỷ lệ 5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DID, cùng ngày, CTCP VLXD Thế giới nhà đã bán toàn bộ 1,9 triệu cp (tỷ lệ 13,67%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): CTCP Cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 đã mua 1,9 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5 triệu cp (tỷ lệ 35,97%). Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Bà Vũ Thị Kim Oanh đã bán toàn bộ 1.038.000 cp (tỷ lệ 9,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 12/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DTI, ông Nguyễn Trọng Quân, cha ông Nguyễn Đức Trung – Phó Giám đốc – đã bán 1.068.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 696.000 cp (tỷ lệ 6,04%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.

CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán toàn bộ 601.800 cp (tỷ lệ 0,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 560.000 cp. Trước giao dịch ông Dũng sở hữu 12.210 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

CTCP Vinafco (VFC): CTCP Logistics ASG đã mua 1.113.236 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.329.492 cp (tỷ lệ 15,95%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VFC, Ông Lý Như Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.080.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.193.236 cp (tỷ lệ 6,49%) xuống 1.113.236 cp (tỷ lệ 3,29%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

CTCP Vắc xin va sinh phẩm Nha Trang (BIO): Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Ủy viên HĐQT, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.838.300 cp (tỷ lệ 21,5%). Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 18/11/2021.

CTCP ASA (ASA): Ông Đỗ Hoàng Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 95.600 cp (tỷ lệ 0,96%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 978.300 cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 5.221.700 cp (tỷ lệ 24,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 28/12/2021.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Bà Bùi Thị Xuyến, Kế toán trưởng, đã bán toàn bộ 463.500 cp (tỷ lệ 0,79%). Giao dịch thực hiện từ 17/11 đến 22/11/2021.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên