TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GEX, APG, NKG, PHC, FTM, EME, TIP, SIC, VGS, VTH, DAE, TV4, S55, S74, TCI, PNG, NHT, BPW, SSN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

GEX, APG, NKG, PHC, FTM, EME, TIP, SIC, VGS, VTH, DAE, TV4, S55, S74, TCI, PNG, NHT, BPW, SSN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): CTCP MHC đã chuyển nhượng 2,2 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 21.850.944 cp (tỷ lệ 5,15%) xuống 19.650.944 cp (tỷ lệ 4,63%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/7/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Nguyễn Hồ Nhung, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Nhung sở hữu 57.500 cp (tỷ lệ 0,17%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/6 đến 25/7/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): CTCP Đầu tư SMC đã mua 6,3 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2,8 triệu cp (tỷ lệ 1,54%) lên 9,1 triệu cp (tỷ lệ 5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/7/2019.

CTCP Phục Hưng Holdings (PHC): Ông Hoàng Văn Đào, Phó TGĐ, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Đào sở hữu 0 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/8 đến 30/8/2019.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM): Ông Phạm Đình Giá đã bán 1.764.790 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.398.190 cp (tỷ lệ 8,79%) xuống 2.633.400 cp (tỷ lệ 5,26%). Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2019.

CTCP Cơ điện Thủ Đức (EME): Bà Lê Thị Anh Thư, vợ ông Võ Tiến Dũng, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 509.266 cp (tỷ lệ 3,33%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/7/2019.

Trong khi đó ông Võ Tiến Dũng đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.531.280 cp (tỷ lệ 10,01%). Giao dịch cũng thực hiện ngày 26/7/2019.

CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Quỹ ngoại VOF Investments Limited đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 3 quỹ từ 3.442.470 cp (tỷ lệ 13,24%) xuống 3.042.470 cp (tỷ lệ 11,7%). Giao dịch thực hiện ngày 26/7/2019.

CTCP ANI (SIC): Ông Đặng Quang Đạt, Chủ tịch HĐQT, đã mua 200.000 cp, giảm lượng sở hữu 2.356.200 cp (tỷ lệ 10,65%). Giao dịch thực hiện ngày 24/7/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SIC, CTCP ANZA đã mua 517.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 11.692.493 cp (tỷ lệ 48,72%) lên 12.209.493 cp (tỷ lệ 50,87%). Giao dịch thực hiện ngày 24/7/2019.

CTCP Ống Thép Việt Đức VGPIPE (VGS): Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT, đã mua 700.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 5,3 triệu cp (tỷ lệ 12,59%) lên 6 triệu cp (tỷ lệ 14,25%). Giao dịch thực hiện ngày 16/7/2019.

CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH): Ông Đặng Văn Trường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 113.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 891.160 (tỷ lệ 17,82%). Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTH, cùng ngày, ông Phạm Đình Thuyền, đã bán 113.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 152.000 cp (tỷ lệ 3,04%). Giao dịch thực hiện ngày 23/7/2019.

CTCP Sách giáo dục tại Đà Nẵng (DAE): Ông Peter Eric Dennis đã bán toàn bộ 176.700 cp (tỷ 11,79%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/7/2019.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4): Bà Hoàng Thị Huyền Thúy, vợ ông Lâm Du Sơn, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 619.556 (tỷ lệ 3,39%). Giao dịch thực hiện từ 17/7 đến 22/7/2019.

CTCP Sông Đà 505 (S55): Ông Đặng Quang Đạt, Chủ tịch HĐQT, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.534.306 cp (tỷ lệ 15,34%). Giao dịch thực hiện ngày 18/7/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu S55, CTCP ANZA đã mua 153.843 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.466.914 cp (tỷ lệ 24,67%). Giao dịch thực hiện ngày 18/7/2019.

CTCP Sông Đà 7.04 (S74): Công ty TNHH Thương mại Sông Đà Miền Bắc đã mua 944.672 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.464.672 cp (tỷ lệ 38,04%). Giao dịch thực hiện từ 27/6 đến 4/7/2019.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI): CTCP TM DV Tư vấn Đầu tư Sài Gòn 3 đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Đầu tư Sài Gòn 3 sở hữu 16.803.600 cp (tỷ lệ 46,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/7 đến 23/8/2019.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 450.000 cp. Trước giao dịch công ty Nam Hoa sở hữu 157.900 cp (tỷ lệ 1,75%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/7 đến 29/8/2019.

CTCP SX và Thương mại Nam Hoa (NHT): Bà Bùi Thị Hiên, vợ ông Lê Duy Anh, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.024.875 cp (tỷ lệ 9,99%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 26/7/2019.

CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận (BPW): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã mua 11.115.998 cp (tỷ lệ 84,19%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/7/2019.

CTCP XNK Thủy sản Sài Gòn (SSN): Ông Huỳnh Cao Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2.210.000 cp, và mua 2.015.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 8.570.566 cp (tỷ lệ 21,64%) xuống 8.375.566 cp (tỷ lệ 21,15%). Giao dịch thực hiện ngày 19/7/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên