TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GEX, HT1, HNG, KDH, REE, CTI, TMT, KHA, NED, SBM, PIV, PBC, VID, CSV, TMS, THI, LM8: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

GEX, HT1, HNG, KDH, REE, CTI, TMT, KHA, NED, SBM, PIV, PBC, VID, CSV, TMS, THI, LM8: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 15 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 24/6/2020.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, vợ ông Nguyễn Văn Chuyên – Thành viên HĐQT, đăng ký mua 260.000 cp. Trước giao dịch ông Chuyên sở hữu 616.004 cp (tỷ lệ 0,161%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/5 đến 23/6/2020.

CTCP Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Ô tô Trường Hải đã mua 14.958.880 cp trong tổng số 25.878.880 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 291.388.000 cp (tỷ lệ 26,29%) lên 306.346.880 cp (tỷ lệ 27,63%). Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 19/5/2020. Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký do diễn biến giá cổ phiếu chưa phù hợp.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH): Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường Việt Nam đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 370.000 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 26/6/2020.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Tổ chức Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 3.057.982 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 89.957.295 cp (tỷ lệ 29,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 26/6/2020.

CTCP Cường Thuận Idico (CTI): Quỹ ngoại Vietnam Investment Property Holdings Limited đã bán 199.120 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan từ 6.479.880 cp (tỷ lệ 10,28%) xuống 6.280.760 cp (tỷ lệ 9,97%). Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2020.

CTCP Ô tô TMT (TMT): Ông Lê Tiến Phan, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 3,6 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 9 cp. Giao dịch thực hiện ngày 19/5/2020.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA): CTCP Chứng khoán Bản Việt đã bán toàn bộ 987.749 cp (tỷ lệ 7%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/5/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KHA, cùng ngày, ông Nguyễn Trần Duy, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.782.310 cp (tỷ lệ 12,62%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Đỗ Quang Huy, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2.685.000 cp (tỷ lệ 19,02%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 16 triệu cp trong tổng số 29.209.579 cp (tỷ lệ 72,12%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/5 đến 25/6/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NED, cùng thời gian, ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mya 16 triệu cp. Trước giao dịch ông Huyên không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM): Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam đã mua 383.810 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.709.028 cp (tỷ lệ 9,51%). Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2020.

CTCP PIV (PIV): Quỹ ngoại America LLC đã bán 292.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 879.700 cp (tỷ lệ 5,08%). Giao dịch thực hiện ngày 15/5/2020.

CTCP Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (PBC): CTCP Appollo đã bán 9,9 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 10.065.000 cp (tỷ lệ 26,62%) xuống 750.000 cp (tỷ lệ 1,88%). Giao dịch thực hiện ngày 19/5/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PBC, cùng ngày, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã mua 9,9 triệu cp (tỷ lệ 24,75%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Hải Hà không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (VID): Ông Bùi Quang Mẫn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Mẫn sở hữu 4.130.985 cp (tỷ lệ 14,71%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/5 đến 25/6/2020.

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): Quỹ ngoại Vietnam Investment Property Holdings Limited đã bán 210.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.363.084 cp (tỷ lệ 5,35%) xuống 2.153.084 cp (tỷ lệ 4,87%) và không còn kà cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/5/2020.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 56.994 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 26/6/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TMS, CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 7.206.704 cp (tỷ lệ 11,421%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 26/6/2020.

CTCP Thiết bị điện (THI): Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 812.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.911.484 cp xuống 2.099.484 cp (tỷ lệ 4,77%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/5/2020.

CTCP Lilama 18 (LM8): Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Ân sở hữu 33.075 cp (tỷ lệ 0,352%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/5 đến 22/6/2020.

Nam Sơn

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên