MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nam cho phép tiếp tục chia tách thửa đất

30-06-2023 - 09:12 AM | Bất động sản

Hà Nam cho phép tiếp tục chia tách thửa đất

UBND tỉnh Hà Nam đồng ý tiếp tục thực hiện chia tách thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 3/7.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức vừa ký văn bản, thông báo ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép tiếp tục thực hiện chia tách thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Hà Nam cho phép tiếp tục chia tách thửa đất - Ảnh 1.

Hà Nam cho phép tiếp tục tách thửa đất từ ngày 3/7.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý tiếp tục thực hiện chia tách thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh này. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 3/7.

Cụ thể, khi người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong thửa đất có một phần diện tích đất do UBND cấp xã quản lý chung thửa với phần diện tích đất hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện tách riêng phần đất UBND xã quản lý ra khỏi phần đất hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân và hình thành thêm thửa mới (kể cả phần diện tích đất đã có công trình xây dựng).

UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nội dung văn bản này đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Theo Đình Phong

Tiền Phong

Trở lên trên