MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 3 lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ lên hơn 217 tỷ đồng

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 3 lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ lên hơn 217 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Khoáng sản TKV ghi nhận LNTT đạt gần 810 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần cùng kỳ năm ngoái và cao gấp 3,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (UpCOM: KSV) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.803,7 tỷ đồng giảm 6,2% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí giá vốn hàng bán giảm sâu 25,5% nên lãi gộp vẫn đạt hơn 507 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần quý 3/2020.

Chi phí QLDN tăng cao gấp 2,9 lần cùng kỳ lên mức 186 tỷ đồng.Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Khoáng sản TKV lãi sau thuế hơn 217 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần cùng kỳ, trong đó LNST công ty mẹ đạt 152,7 tỷ đồng. EPS quý 3 đạt 764 đồng.

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 3 lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ lên hơn 217 tỷ đồng - Ảnh 1.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Khoáng sản TKV đạt hơn 5.555 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39,5% so với cùng kỳ chủ yếu là do giá bán bình quân sản phẩm tăng cao. Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 86,6% do cùng kỳ năm trước có khoản thu thoái vốn tại CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Mặc dù chi phí QLDN tăng cao 51% lên hơn 422 tỷ đồng nhưng LNST đạt 698,7 tỷ đồng, cao gấp 7,4 lần cùng kỳ năm ngoái. LNST công ty mẹ 9 tháng đạt 493,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 2.468 đồng.

Năm 2021, Khoáng sản TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.602 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 218 tỷ đồng theo đó kết thúc quý 3 Tổng công ty đã hoàn thành được gần 65% mục tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế đã cao gấp 3,7 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản KSV hơn 10.138 tỷ đồng, tăng 1.567 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị hàng tồn kho còn gần 2.919 tỷ đồng, tăng cao gần 80% so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng gần 1.093 tỷ lên gần 7.203 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn vào mức 1.739 tỷ đồng, dư nợ dài hạn hơn 2.238 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, trên thị trường cổ phiếu KSV cũng gây chú ý khi tăng cao gấp 4,3 lần mức giá hồi đầu năm nay lên mức 56.800 đ/CP.

Khoáng sản TKV (KSV): Quý 3 lãi gấp gần 5 lần cùng kỳ lên hơn 217 tỷ đồng - Ảnh 2.

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên