TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kinh doanh năng lượng lãi lớn, Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi sau thuế 764 tỷ đồng cả năm, vượt 50% kế hoạch

14-02-2022 - 11:28 AM | Thị trường chứng khoán

Kinh doanh năng lượng lãi lớn, Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi sau thuế 764 tỷ đồng cả năm, vượt 50% kế hoạch

Mảng kinh doanh năm lượng của Xây lắp điện 1 mang về 928 tỷ đồng doanh thu nhưng đóng góp đến 528 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố báo cáo tài chính với doanh thu giảm 14% so với cùng kỳ, đạt 2.146 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 19,4% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 400 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ thu lãi tiền gửi. Tuy vậy chi phí tài chính cũng tăng hơn gấp đôi, từ 64 tỷ đồng lên 137 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 30 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng và tăng lỗ tỷ giá. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 43 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi thế thương mại. Ngoài ra trong quý không ghi nhận khoản thu nhập khác gần 21 tỷ đồng từ tiền bồi thường và tăng chi phí khác do ghi nhận khoản chi hơn 15 tỷ đồng phân bổ quyền khai thác khoáng sản, phát triển dự án.

Kết quả quý 1 PCC1 lãi sau thuế 186 tỷ đồng, tăng 23,9% so với số lãi 150 tỷ đồng đạt được quý 4/2020 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 141 tỷ đồng.

Kinh doanh năng lượng lãi lớn, Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi sau thuế 764 tỷ đồng cả năm, vượt 50% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 9.813 tỷ đồng, tăng trưởng 46,9% so với doanh thu 6.679 tỷ đồng đạt được năm 2020. Tuy nhiên chi phí vốn tăng, nên trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp còn 1.144 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 6.714 tỷ đồng, đóng góp khoảng 68% tổng doanh thu và mang về 451 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Mảng năng lượng mang về 928 tỷ đồng doanh thu nhưng lại đóng góp đến 528 tỷ đồng lợi nhuận gộp – chiếm trên 46% tổng lợi nhuận gộp cả năm. Mảng sản xuất công nghiệp mang về 634 tỷ đồng doanh thu. Mảng kinh doanh bất động sản đạt gần 100 tỷ đồng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bán hàng và các hoạt động khác.

Doanh thu tài chính cả năm đạt 319 tỷ đồng, tăng 282 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu có thêm khoản lãi đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con 262 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 114 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 357 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Các công ty liên doanh liên kết cũng mang về khoản lãi gần 86 tỷ đồng, tăng 58 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh khác, năm 2021 PCC1 lãi trước thuế 890 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 40,4% so với cùng kỳ, lên 764 tỷ đồng và vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Kinh doanh năng lượng lãi lớn, Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi sau thuế 764 tỷ đồng cả năm, vượt 50% kế hoạch - Ảnh 2.

BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 PCC1 còn gần 2.300 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng hơn 800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó ngoài khoản tiền 777 tỷ đồng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, còn có gần 1.500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 3-4%. Tiền gửi kỳ hạn dài hơn có 144 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đến cuối năm 2021 là 12.515 tỷ đồng, tăng 6.563 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.781 tỷ đồng (tăng 1.195 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 4.084 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 6.255 tỷ đồng.

https://cafef.vn/kinh-doanh-nang-luong-lai-lon-xay-lap-dien-1-pc1-bao-lai-sau-thue-764-ty-dong-ca-nam-vuot-50-ke-hoach-20220214111056199.chn

Nguyên Phương

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên