MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) mới nhất tháng 4/2024: Gửi online 18 tháng có lãi suất tốt nhất, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân 7,49%/năm

21-04-2024 - 09:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) áp dụng lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, dành cho tiền gửi online kỳ hạn 18 – 60 tháng. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân các khoản phát sinh trong tháng 3 là 7,49%/năm.

Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) mới nhất tháng 4/2024: Gửi online 18 tháng có lãi suất tốt nhất, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân 7,49%/năm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lãi suất tiết kiệm tại quầy LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 04/2024

Theo khảo sát mới nhất, lãi suất tiết kiệm LPBank dành cho khách hàng cá nhân thông thường gửi tại quầy, nhận lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,2 - 5,3%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,8%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,1%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng là 5%/năm.

Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng thông thường gửi tiền tại quầy là 5,3%/năm, áp dụng đối với các kỳ hạn 24 – 60 tháng.

Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức nhận lãi linh hoạt khác để khách hàng tham khảo và lựa chọn như: nhận lãi trước (lãi suất 1,79 - 4,79%/năm), nhận lãi hàng tháng (lãi suất 1,8 - 5,05%/năm),  nhận lãi hàng quý (lãi suất 3,17 - 5,07%/năm).

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng với số tiền tối thiểu 300 tỷ đồng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi là 6,7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 4/2024

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0,2

02 tuần

0,2

03 tuần

0,2

01 tháng

1,79

1,8

02 tháng

1,79

1,8

1,8

03 tháng

2,08

2,1

2,1

04 tháng

2,08

2,09

2,1

05 tháng

2,08

2,09

2,1

06 tháng

3,15

3,18

3,19

3,2

07 tháng

3,14

3,17

3,2

08 tháng

3,13

3,17

3,2

09 tháng

3,12

3,17

3,17

3,2

10 tháng

3,11

3,16

3,2

11 tháng

3,1

3,16

3,2

12 tháng

4,76

4,89

4,91

5

13 tháng (*)

4,74

4,88

5

15 tháng

4,7

4,86

4,88

5

16 tháng

4,68

4,85

5

18 tháng

4,65

4,83

4,85

5

24 tháng

4,79

5,05

5,07

5,3

25 tháng

4,77

5,04

5,3

36 tháng

4,57

4,93

4,95

5,3

48 tháng

4,37

4,82

4,84

5,3

60 tháng

4,19

4,71

4,73

5,3

Nguồn: LPBank.

Lãi suất tiết kiệm online LPBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 04/2024

Với hình thức gửi tiền online trên Lienviet24h, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn so với hình thức tiết kiệm tại quầy tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất tiền gửi online áp dụng với hình thức nhận lãi cuối kỳ dao động trong khoảng  0,2% - 5,6%/năm.

Cụ thể, các kỳ hạn gửi ngắn hạn dưới 1 tháng có chung mức lãi suất là 0,2%/năm; kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất là 2,6%/năm; kỳ hạn 2 - 3 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 4 tháng là 2,8%/năm và 5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6 - 8 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,1%/năm; 10 tháng là 4,2%/năm; 11 tháng là 4,3%/năm; 12 tháng là 5%/năm; 13 tháng là 5,1%/năm; 15 – 16 tháng là 5,3%/năm.

Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, áp dụng đối với tiền gửi online kỳ hạn 18 – 60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác như: lãi trả trước (2,59 - 5,16%/năm); lãi trả hàng tháng (2,69 - 5,39%/năm), lãi trả hàng quý (3,98 - 5,41%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại LPBank tháng 4/2024

Kỳ hạn

Lãi suất huy động VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0,2

02 tuần

0,2

03 tuần

0,2

1 tháng

2,59

2,6

2 tháng

2,68

2,70

2,7

3 tháng

2,68

2,69

2,7

4 tháng

2,77

2,79

2,8

5 tháng

2,86

2,89

2,9

6 tháng

3,92

3,97

3,98

4

7 tháng

3,9

3,96

4

8 tháng

3,89

3,95

4

9 tháng

3,97

4,05

4,06

4,1

10 tháng

4,05

4,14

4,2

11 tháng

4,13

4,22

4,3

12 tháng

4,76

4,89

4,91

5

13 tháng

4,83

4,97

5,1

15 tháng

4,97

5,14

5,16

5,3

16 tháng

4,95

5,13

5,3

18 tháng

5,16

5,39

5,41

5,6

24 tháng

5,03

5,32

5,34

5,6

25 tháng

5,01

5,31

5,6

36 tháng

4,79

5,19

5,21

5,6

48 tháng

4,57

5,06

5,09

5,6

60 tháng

4,37

4,95

4,97

5,6

Nguồn: LPBank.

Lãi suất tiết kiệm LPBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 04/2024

Hiện lãi suất huy động dành cho tiền gửi khách hàng doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ tại LPBank dao động trong khoảng 0,2 – 4,5%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được ấn định mức lãi suất 0,2%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng có cùng mức lãi suất là 2%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 3,4%/năm.

Hiện, mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank là 4,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 12-60 tháng.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, LPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác cho khách hàng doanh nghiệp theo khung lãi suất sau: Lãi trả trước (1,99 - 4,3%/năm), lãi trả hàng tháng:(2,0 - 4,41%/năm), lãi trả hàng quý (3,37 - 4,43%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp tại LPBank tháng 4/2024

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

01 tháng

1.99

2.00

02 tháng

1.99

2.00

2.00

03 tháng

2.28

2.30

2.30

04 tháng

2.28

2.29

2.30

05 tháng

2.27

2.29

2.30

06 tháng

3.34

3.38

3.39

3.40

07 tháng

3.33

3.37

3.40

08 tháng

3.32

3.37

3.40

09 tháng

3.31

3.36

3.37

3.40

10 tháng

3.30

3.36

3.40

11 tháng

3.29

3.35

3.40

12 tháng

4.30

4.41

4.43

4.50

13 tháng

4.29

4.40

4.50

15 tháng

4.26

4.39

4.40

4.50

18 tháng

4.21

4.36

4.38

4.50

24 tháng

4.12

4.32

4.33

4.50

36 tháng

3.96

4.23

4.24

4.50

48 tháng

3.81

4.15

4.16

4.50

60 tháng

3.67

4.07

4.08

4.50

Nguồn: LPBank

Lãi suất cho vay LPBank

LPBank mới đây đã thông báo lãi suất áp dụng trong tháng 3. Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân các khoản phát sinh trong tháng là 7,49%/năm. Lãi suất huy động bình quân đối với tiền gửi tất cả các kỳ hạn là 5,38%/năm và chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,11%/năm.

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên