MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật sư Nguyễn Tiến Hòa - Đoàn Luật sư Hà Nội: Áp giá sàn vé máy bay là vi phạm Luật Cạnh tranh

Có thể khẳng định, nếu áp giá sàn vé máy bay là vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004.

Bởi, thứ nhất, trong Luật Cạnh tranh đã định nghĩa hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung kinh tế…

Việc Jetstar và Vietnam Airlines đề xuất áp giá sàn vé máy bay là một hành vi hạn chế cạnh tranh, hạn chế giá rẻ, không có lợi cho người tiêu dùng. Thứ hai, nếu áp giá sàn vé máy bay thì sẽ làm giảm đáng kể tính cạnh tranh giữa các hãng hàng không, đề xuất này chỉ có tác dụng bảo hộ cho một số hãng hàng không mà đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng cạnh tranh bình đẳng trong Luật Cạnh tranh.

Hơn nữa, theo quy định về nguyên tắc quản lý giá trong Luật Giá năm 2012 thì Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường; tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, trách nhiệm của Nhà nước là đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giám sát chất lượng chứ không phải là quyết định giá bán của các hãng hàng không. Cạnh tranh chính là đòn bẩy để cải tiến chất lượng, người tiêu dùng sẽ được lợi so với việc áp giá sàn. Do đó, cần phải tôn trọng nguyên tắc cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Theo Huệ Linh

An Ninh Thủ Đô

Trở lên trên