MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lưu lượng nước về hồ thấp, quý 2/2019 Thủy điện Hủa Na (HNA) lỗ 12 tỷ đồng

Bên cạnh đó, giá điện trung bình quý 2/2019 thấp hơn cùng kỳ.

CTCP Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán HNA) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Doanh thu trong quý đạt 130,7 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 2 năm ngoái. Nguyên nhân, do lưu lượng nước về hồ quý 2 năm nay giảm mạnh, chỉ bằng 69% cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện giảm mạnh. Bên cạnh đó giá điện trung bình quý 2/2019 vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 10,15% dẫn đến lợi nhuận gộp còn 37,3 tỷ đồng, giảm gần 40% so với quý 2/2018.

Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 45,3 tỷ đồng. Trên BCTC công ty thể hiện, dư nợ vay tài chính ngắn hạn đến cuối quý 2 còn 467 tỷ đồng và dư nợ vay tài chính dài hạn giảm được 182 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, thủy điện Hủa Na ghi nhận lỗ thuần 11,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế cả quý 2 hơn 12,15 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi 4,3 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2 năm ngoái.

Nhờ quý 1 kinh doanh có lãi, nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu Thủy điện Hủa Na đạt 299,4 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ và mới thực hiện được 42% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,65 tỷ đồng, giảm 32% so với nửa đầu năm ngoái.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên