MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MBB, TCB, PHR, TNA, NKG, NLG, MCG, CTP, SJM, PPE, CC1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Công đoàn Ngân hàng đăng ký mua 4.972.027 cp. Trước giao dịch công đoàn Ngân hàng sở hữu 2.386.033 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/10 đến 23/11/2019.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB): ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch, đã mua 200.000 cổ phiếu ESOP, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.087.542 cp. Giao dịch thực hiện từ 10/10 đến 21/10/2019.

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR): Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Phi Hùng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 110.200 cp trong 100.000 cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 369.053 cp (tỷ lệ 0,272%). Giao dịch thực hiện từ 23/9 đến 14/10/2019.

CTCP TM XNK Thiên Nam (TNA): Bà Trần Thị Minh Trang, thành viên HĐQT, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 1,45%). Trước giao dịch bà Trang không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 11/10 đến 16/10/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Ông Võ Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch ông Vũ sở hữu 15 triệu cp (tỷ lệ 8,2%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 29/11/2019.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 53.498 cp. Giao dịch thực hiện từ 23/9 đến 22/10/2019.

CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG): Bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.770.570 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.303.220 cp (tỷ lệ 8,27%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/8/2019.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Ông Võ Thanh Việt, ủy viên HDDQT, đăng ký bán 2,5 triệu cp trong tổng số 2.568.920 cp (tỷ lệ 21,38%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/10 đến 22/11/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTP, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Thủy, ủy viên HDDQT, đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cp (tỷ lệ 8,26%).

CTCP Sông Đà 19 (SJM): Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ủy viên HDQT, đăng ký mua 370.000 cp. Trước giao dịch bà Bình sở hữu 210.400 cp (tỷ lệ 4,21%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2019.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Trần Thị Thu Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 155.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 250.000 cp (tỷ lệ 12,5%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 16/10/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PPE, ông Lê Cảnh Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 368.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 463.500 cp (tỷ lệ 23,18%). Giao dịch thực hiện ngày 18/10/2019.

Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1): Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP đã mua lại 153.600 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nâng lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau giao dịch lên 337.800 cp. Giao dịch thực hiện từ 5/9 đến 16/10/2019.

Mai Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên