MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MBG, SHN, CTB, BTW: Lãi quý 1/2020 tăng cao bằng lần so với cùng kỳ

Lãi cao ngay từ quý 1 đã giúp MBG, SHN, CTB, BTW hoàn thành từ 40% đến trên 50% mục tiêu lãi của cả năm 2020.

Công ty cổ phần Tập đoàn MBG (mã CK: MBG) công bố doanh thu thuần quý 1/2020 đạt 165,7 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ do doanh nghiệp ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế có hiệu quả cao, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng 18,6% - mức tăng thấp hơn mức tăng doanh thu do doanh nghiệp đàm phán được với các nhà cung cấp mua được vật tư hàng hóa với giá ưu đãi. Sau khi trừ chi phí MBG lãi ròng 12,86 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 778 triệu đồng trong quý 1/2019.

Năm 2020 MBG đặt mục tiêu doanh thu 769,3 tỷ đồng và LNST đạt 25,4 tỷ đồng lần lượt tăng 16% và 20% so với thực hiện 2019, với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 MBG đã hoàn thành được 21,5% mục tiêu về doanh thu và 50,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (mã CK: SHN) mặc dù doanh thu thuần đạt 673,2 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ nhưng nhờ tiết kiệm giá vốn, chi phí tài chính giảm 35% do chi phí lãi vay giảm mạnh nên sau khi trừ các khoản chi phí SHN lãi ròng hơn 19 tỷ đồng cao gấp 3 lần so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020 SHN dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 4.200 tỷ đồng tăng nhẹ so với thực hiện 2019, LNST đạt 45,8 tỷ đồng giảm 39% so với 2019. Với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 SHN đã hoàn thành được 16% mục tiêu doanh thu và 41% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CK: CTB) công bố doanh thu thuần quý 1 đạt 115,7 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ, lãi gộp đạt gần 31 tỷ đồng tăng 72% so với quý 1/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí CTB lãi ròng gần 11,7 tỷ đồng tăng cao gấp gần 3 lần so với quý 1/2019.

Năm 2020 CTB đặt mục tiêu doanh thu 550 tỷ đồng và LNST đạt 24 tỷ đồng lần lượt giảm 5,5% và 17% so với cùng kỳ, theo đó kết thúc quý 1/2020 CTB đã hoàn thành được 21% mục tiêu về doanh thu và 49% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Mã CK:BTW) có doanh thu thuần đạt 129 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ nhờ sản lượng nước và giá bán bình quân tăng, giá vốn hàng bán lại giảm nên lãi gộp đạt 45 tỷ đồng tăng 22% so với quý 1/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí BTW lãi ròng đạt gần 21 tỷ đồng tăng gấp 2 lần so với quý 1/2019 tương đương EPS đạt 2.222 đồng. Trong kỳ BTW đã thực hiện hoàn trả số tiền 3,5 tỷ đồng cho BQL đường sắt đô thị đối với dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Tp.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Năm 2020 BTW đặt mục tiêu doanh thu 522,2 tỷ đồng và 40 tỷ đồng LNTT – tăng nhẹ so với thực hiện của năm 2019, với kế hoạch này kết thúc quý 1/2020 BTW đã hoàn thành được 25% mục tiêu về doanh thu và 57,5% mục tiêu về lợi nhuận.

Tú Anh

Trở lên trên