MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chứng khoán báo lãi gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin đạt trên 1.300 tỷ đồng

Một công ty chứng khoán báo lãi gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin đạt trên 1.300 tỷ đồng

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành được 59% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu hoạt động đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 87 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất vào doanh thu với tỷ trọng hơn 42%, đem lại 37 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động môi giới cũng giảm 33% so với cùng kỳ xuống còn 13 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 11% xuống mức 8 tỷ đồng.

Trái chiều, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết tăng mạnh 82% lên 24 tỷ đồng.

Một công ty chứng khoán báo lãi gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin đạt trên 1.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ giảm 88% xuống còn 6 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Agriseco tăng tới 98% so với cùng kỳ lên mức 52 tỷ đồng. Lãi ròng thu về khoảng 42 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Luỹ kế nửa đầu năm 2023, doanh thu hoạt động dù giảm 9% về còn 172 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 22% ghi nhận 107 tỷ đồng. Với kết quả này, Agriseco đã hoàn thành được hơn 39% mục tiêu về doanh thu và 59% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế đề ra trong năm nay.

Tính đến cuối quý 2/2023, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của Agriseco lên mức 1.387 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc margin đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với đầu kỳ. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý gần 460 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6/2023, giá gốc danh mục tự doanh của Agriseco tăng 270 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 325 tỷ đồng bao gồm FVTPL (40 tỷ đồng) và AFS (285 tỷ đồng). Công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ.

Ngoài ra, Agriseco còn nắm 1.107 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trong danh mục HTM bên cạnh hơn 5 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.

Một công ty chứng khoán báo lãi gấp đôi cùng kỳ, dư nợ margin đạt trên 1.300 tỷ đồng - Ảnh 2.


Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên