MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán

01-04-2023 - 08:36 AM | Doanh nghiệp

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán

Nguyên nhân là do công ty phải trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi.

CTCP B.C.H (Mã: BCA) vừa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Theo báo cáo đã kiểm toán, doanh thu thuần năm 2022 của B.C.H đạt 2.471 tỷ đồng, lợi nhuận gộp thu về là 13 tỷ đồng, giống với báo cáo tự lập trước đó.

Tuy nhiên, khoản chi phí quản lý doanh nghiệp của B.C.H trong báo cáo kiểm toán là gần 80 tỷ đồng trong khi trong báo cáo tự lập chỉ hơn 3,5 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao là do B.C.H trích dự phòng phải thu khó đòi 76,1 tỷ đồng - đây là toàn bộ khoản phải thu của CTCP Luyện gang Vạn Lợi.

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán - Ảnh 1.

Điều này dẫn đến B.C.H lỗ sau thuế 74 tỷ đồng, trái ngược với báo cáo tự lập báo lãi 1,75 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn trong năm 2022 khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 của B.C.H âm gần 52 tỷ đồng.

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán - Ảnh 2.

Báo cáo tự lập quý 4/2022 của CTCP B.C.H

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán - Ảnh 3.

Báo cáo kiểm toán năm 2022 của CTCP B.C.H

Công ty cổ phần B.C.H được thành lập ngày 10/03/2004, vốn điều lệ đang là 190 tỷ đồng. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là: Phôi thép, thép xây dựng, phế liệu kim loại, than coke, các sản phẩm phụ trợ của ngành thép, … 

Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã tạm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất phôi thép theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/8/2014. Toàn bộ dây chuyền sản xuất này B.C.H cho Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng thuê để làm tài sản đảm bảo tại ngân hàng với giá cho thuê thỏa thuận tối đa bằng 3,5% giá trị tài sản định giá được ngân hàng chấp thuận.

Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022 âm 18 tỷ đồng.

Các yếu tố này chỉ ra sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên từ lúc tạm dừng dây chuyền sản xuất phôi thép, Công ty đã từng bước đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại phôi thép giúp cho Công ty vẫn đứng vững trên thị trường với doanh thu năm 2022 là 2.477 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do chứng minh được năng lực tài chính và định hướng phát triển kinh doanh tốt, Công ty vẫn tiếp tục được ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Dương cho vay trong năm 2022. Do vậy, vốn hoạt động của Công ty luôn duy trì ở mức độ ổn định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có bất kỳ dự định nào cho việc ngừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tới và các vấn đề nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty.

Cổ phiếu BCA bắt đầu giao dịch trên sàn UpCOM từ ngày 8/9/2021, hiện nay giá cổ phiếu đang ở mức 4.200 đồng/cp.

Một công ty thép chuyển từ có lãi sang lỗ gần 74 tỷ sau kiểm toán - Ảnh 4.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên