MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một lãnh đạo của TTC Sugar vừa bán hơn 4 triệu cổ phiếu SBT

Một lãnh đạo của TTC Sugar vừa bán hơn 4 triệu cổ phiếu SBT

Trước đó một lãnh đạo khác của TTC Sugar đã mua 6 triệu cổ phiếu SBT.

Ông Phạm Hồng Dương, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SBT.

Theo đó từ 24/8 đến 15/9/2021 ông Phạm Hồng Dương đã bán ra hơn 4,02 triệu cổ phiếu SBT, giảm lượng sở hữu từ hơn 4,31 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,68%) xuống còn 286.380 cổ phiếu.

Trong khi ông Phạm Hồng Dương bán ra, thì bà Đoàn Vũ Uyên Duyên, Phó Tổng Giám đốc công ty, đã hoàn tất mua vào 6 triệu cổ phiếu SBT giai đoạn từ 27/8 đến 13/9/2021. Sau giao dịch bà Uyyeen Duyên nâng sở hữu tại TTC Sugar lên gần 6,93 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,08%).

Thành Thành Công Biên Hòa trước đó công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ 2019-2020. Theo đó TTC Sugar dự kiến phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông. Nguồn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và LNST chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty. Thời gian thực hiện trong quý 4/2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên thị trường cổ phiếu SBT hiện giao dịch quanh mức 22.150 đồng/cổ phiếu.

Một lãnh đạo của TTC Sugar vừa bán hơn 4 triệu cổ phiếu SBT - Ảnh 1.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên