MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2020 Chính phủ dự kiến trả nợ 379.100 tỷ đồng

Với kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ, dự kiến dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2020 ở mức khoảng 48,5% GDP.

Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Chính phủ cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459.500 tỷ đồng bao gồm vay bù đắp bội chi ngân sách T.Ư 217.800 tỷ đồng, vay trả nợ gốc của ngân sách T.Ư 217.800 tỷ đồng, vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỷ đồng.

Dự kiến cơ cấu nguồn huy động năm 2020 được đưa ra là phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong nước khoảng 300.000 tỷ đồng, tập trung vào kỳ hạn từ 5 năm trở lên, đảm bảo kỳ hạn phát hành bình quân đạt từ 6-8 năm.

Giải ngân nguồn vốn vay ODA , vay ưu đãi nước ngoài khoảng 107.400 tỷ đồng và huy động từ nguồn NQNN và các nguồn khác khoảng 95,4 tỷ đồng.

Năm 2020, dự kiến nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 379.100 tỷ đồng gồm nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 348.000 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 287.000 tỷ đồng và nước ngoài là 61.000 tỷ đồng. Nghĩa vụ trả nợ vay về cho vay lại là 30.100 tỷ đồng (trả gốc 19.100 tỷ đồng, trả lãi 11.000 tỷ đồng).

"Với kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ nêu trên, dự kiến dư nợ Chính phủ đến cuối năm 2020 ở mức khoảng 48,5% GDP", báo cáo cho biết.

Số liệu tính đến tháng 9/2019 cho thấy, Chính phủ đã tập trung huy động TPCP với kỳ hạn dài để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của ngân sách nhà nước và tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, đồng thời gắn khối lượng phát hành TPCP với việc trả nợ gốc đến hạn và tiến độ giải ngân.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, khối lượng phát hành TPCP đạt hơn 160.991 tỷ đồng (đạt 52,5% kế hoạch cả năm), trong đó 100% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, 92,9% khối lượng phát hành có kỳ hạn 10 năm trở lên, kỳ hạn phát hành bình quân 9 tháng duy trì ở mức cao, đạt 13,51 năm. Kỳ hạn bình quân danh mục TPCP đến ngày 30/9/ 2019 là 7,3 năm. Lãi suất phát hành trong 9 tháng đầu năm tiếp tục giảm so với thời điểm cuối năm 2018, theo đó lãi suất phát hành TPCP các kỳ hạn 5-30 năm hiện nay giảm từ 0,2%-1,1%/năm so với cuối năm 2018, lãi suất phát hành bình quân là 4,85%/năm, tiết kiệm chi phí huy động vốn cho ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ huy động vốn 9 tháng đầu năm đạt thấp do thu ngân sách những tháng đầu năm tương đối tốt, tồn ngân quỹ kho bạc cao, vì vậy Chính phủ đã rà soát tình hình thu, chi, trả nợ gốc ngân sách trung ương để điều chỉnh khối lượng phát hành TPCP cho phù hợp, đồng thời sử dụng một phần ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay để giảm phát hành TPCP, giảm chi phí vay nợ.

Về huy động vốn vay nước ngoài, 9 tháng đầu năm, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.416 triệu USD, tương đương khoảng 32.737 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 1.021 triệu USD, vay về cho vay lại khoảng 396 triệu USD, chiếm 30,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

Theo Cẩm Thạch

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên