MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%, hoàn thành 18/23 chỉ tiêu

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, kinh tế - xã hội năm 2023 của Hà Nội cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, tổng thu ngân sách ước 400.421 tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu của Hà Nội đều đạt cao hơn mức chung cả nước

Sáng 5/12, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 của HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của TP Hà Nội.

Theo đó, kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Giảm số hộ nghèo so với năm trước; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm.

Thu ngân sách đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu giảm tại một số thị trường quan trọng. Ước năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 17,30 tỷ USD, tăng 1,0% (năm 2022 tăng 10,3%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 44,17 tỷ USD, tăng 8,0% (năm 2022 tăng 11,6%).

Trong bối cảnh khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt cao hơn mức chung cả nước; GRDP 9 tháng đầu năm tăng khá, đạt cao hơn 1,43 lần cả nước. GRDP 9 tháng đầu năm tăng 6,08% (cả nước tăng 4,24%) - là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn; xu hướng có cải thiện, quý sau cao hơn quý trước. GRDP của Hà Nội năm 2023 ước tăng 6,27%.

Năm 2023, GRDP của Hà Nội ước tăng 6,27%, hoàn thành 18/23 chỉ tiêu - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trình bày báo cáo

Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2 con số; nông nghiệp tăng trưởng ổn định, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát (1,51%), thấp hơn khá nhiều mức chung của cả nước (3,2%).

Vốn đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đăng ký thành lập duy trì tăng. Vốn đầu tư xã hội ước tăng 9% (kế hoạch tăng 10,5%); 10 tháng đầu năm thu hút 2.607 triệu USD vốn FDI, tăng 2,04 lần. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhưng doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm.

Đã có 16/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 100% các xã đạt chuẩn NTM, 111 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh; Lũy kế đến nay, đã có 2.167 sản phẩm OCOP.

Văn hóa được chú trọng phát triển; Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tích cực đẩy mạnh, khách du lịch quốc tế tăng 3,5 lần so với cùng kỳ; Khách du lịch trong nước tăng 19,1%; Giáo dục, y tế và tôn tạo di tích được đặc biệt quan tâm đầu tư. Đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 với 99 huy chương – chiếm gần 1/3 số huy chương toàn đoàn.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô được chú trọng: Tổng kết Luật Thủ đô và trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Quy hoạch Thủ đô và quy hoạch chung Thủ đô được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được tiếp tục quan tâm; Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đã được khởi công và tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với mục tiêu đề ra

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, kinh tế duy trì tăng khá trong bối cảnh khó khăn, dự kiến không đạt kế hoạch là 7%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu không đạt kế hoạch là 6%; vốn đầu tư xã hội không đạt chỉ tiêu là 10,5%; dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tăng thấp so với mức tăng cùng thời điểm năm trước và mục tiêu đề ra; chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước chưa được như kỳ vọng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch COVID-19, do suy giảm cầu tiêu dùng trong và ngoài nước; doanh nghiệp khó khăn, sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 60,8% kế hoạch Trung ương giao và 53,7% kế hoạch thành phố giao - cao hơn cùng kỳ năm 2022 (42,4%), tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác chỉ giới đường đỏ; thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; biến động giá nguyên vật liệu…

Các nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20250; Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chậm tiến độ so với yêu cầu.

Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại một số quận, huyện, nguồn nước không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc cho người dân. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu thiếu quyết liệt, xử lý tình huống còn lúng túng; năng lực một bộ phận cán bộ còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan có lúc thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả.

Chuyển đổi số còn chậm; hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra, nhất là số hóa dữ liệu lĩnh vực quản lý đất đai.

Tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp; Xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt thiệt hại về người tăng cao so với năm 2022.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ còn hạn chế; ý thức của một bộ phận người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống cháy nổ.

Hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2024, UBND thành phố tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn, trong đó: Thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa của Trung ương; thực hiện rà soát lại thuế khoán, trước mắt tập trung vào một số lĩnh vực và địa bàn các quận và các thị trấn; bảo đảm cân đối ngân sách; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu...

Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và trong mỗi nội ngành gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; trong đó, kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại; trung tâm lưu chuyển hàng hóa, logictics; mở rộng thanh toán trực tuyến; cơ sở hạ tầng, điểm đến và sản phẩm du lịch; sản phẩm công nghiệp chủ lực; sản phẩm nông nghiệp đô thị, sinh thái...

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, PAR Index, SIPAS…

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; trong đó tập trung: công nghiệp văn hóa Thủ đô; hạ tầng số và công nghệ số, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng thành phố thông minh... Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó, tập trung nâng cao tỷ lệ xử lý nước thải đô thị; đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, các đề án bảo vệ môi trường dòng sông…

Hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và triển khai thực hiện sau khi được duyệt; Chương trình phát triển đô thị, Quy chế Quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội; nghiên cứu, xây dựng, ban hành Kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, triển khai bước đầu các tuyến đường sắt đô thị, các công trình giao thông và công trình trọng điểm.

Theo Tạ Hiển

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên