MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người lao động cần làm gì khi bị đóng trùng BHXH?

Người lao động cần làm gì khi bị đóng trùng BHXH?

Việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bị trùng là lý do khiến rất nhiều người lao động không được giải quyết chế độ bảo hiểm sau khi nghỉ việc. Vậy trong trường hợp bị đóng trùng BHXH tại 2 công ty, người lao động cần làm gì?

Đóng BHXH bị trùng giữa các công ty xử lý thế nào?

Theo Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH, mỗi người lao động đi làm chỉ được cấp một sổ BHXH. Ngay cả khi làm việc cho nhiều người sử dụng lao động cùng một lúc, người lao động cũng chỉ tiến hành chỉ đóng BHXH theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định, người lao động phải làm thủ tục giảm trùng bằng cách gộp các sổ BHXH trong trường hợp đóng BHXH bị trùng.

Căn cứ Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục gộp các sổ BHXH do đóng trùng có thể được thực hiện thông qua doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc hoặc người lao động tự mình thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH do đóng trùng, người lao động sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả số tiền đóng trùng.

Số tiền hoàn trả cho người lao đồng = Tiền đóng quỹ hưu trí tử tuất và quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động + Tiền đóng BHXH, BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động

Thủ tục gộp sổ do đóng BHXH bị trùng

Theo điểm e khoản 3.1 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả tiền bảo hiểm đóng trùng cho người lao động.

Vì vậy, để được giải quyết thủ tục gộp sổ do đóng BHXH bị trùng cần đến một trong 2 địa chỉ sau:

- Cơ quan BHXH chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp mà người lao động đang làm việc.

- Cơ quan BHXH nơi người lao động đang sinh sống.

Quyết định 222/QĐ-BHXH và Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021 hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH do đóng trùng được thực hiện nhau sau:

*Trường hợp đang làm việc cho doanh nghiệp:

- Người thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH: Người sử dụng lao động.

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan BHXH nơi đang đóng bảo hiểm.

- Thủ tục gộp sổ được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc dịch vụ I-VAN. Hồ sơ bao gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHTN và tất cả các sổ BHXH bị đóng trùng của người lao động.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đã giải quyết.

Cơ quan BHXH sẽ trả kết quả bao gồm: sổ BHXH sau khi gộp, tiền BHXH được hoàn trả do đóng trùng và quyết định hoàn trả.

*Trường hợp không thuộc quản lý của doanh nghiệp:

- Người thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH: Người lao động.

- Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan BHXH nơi người lao động đang cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

- Thủ tục gộp sổ được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc dịch vụ I-VAN. Hồ sơ bao gồm tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHTN và tất cả các sổ BHXH bị đóng trùng của người lao động.

Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Người lao động đến nhận kết quả đã giải quyết.

Cơ quan BHXH sẽ trả kết quả bao gồm: Sổ BHXH sau khi gộp, tiền BHXH được hoàn trả do đóng trùng và quyết định hoàn trả.

Anh Ngọc

Tổ quốc

Trở lên trên