MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều sai sót tại Dự án Vietcombank Tower

20-01-2018 - 19:46 PM | Bất động sản

Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án (D.A) đầu tư xây dựng của Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh và D.A đầu tư xây dựng trụ sở Vietcombank Tower tại TP Hồ Chí Minh và một số D.A đã chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý D.A đầu tư xây dựng.

Đối với dự án cao ốc văn phòng tại số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh (Vietcombank Tower), chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh D.A theo Quyết định số 02A/2012/QĐ-HĐQT nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, để tình trạng một số hạng mục công trình được cấp phép xây dựng và thi công chưa phù hợp thiết kế cơ sở D.A năm 2010 như: Thay đổi chiều cao các tầng, vị trí kho chứa nhiên liệu và phòng bơm dầu tại hầm B1, lỗ thông tầng tại tầng 6, vi phạm quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư D.A thời kỳ năm 2012.

Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Không lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án khảo sát xây dựng. Vi phạm quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và Thông tư số 27/2009/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư thời kỳ năm 2009.

Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. Đối với thiết kế kỹ thuật được phê duyệt tháng 8/2011, không có thuyết minh thiết kế, vi phạm quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP và không có kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư, vi phạm quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu phần thân thiếu tên, chữ ký chủ trì thiết kế và bản vẽ thiết kế của hạng mục kiến trúc phần thân thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế, vi phạm của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Đối với thiết kế bản vẽ thiết kế của hạng mục kết cấu, kiến trúc phần thân, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và thông gió thiếu tên, chữ ký chủ nhiệm thiết kế, vi phạm Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Mẫu dấu phê duyệt của chủ đầu tư trong bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu phần thân còn thiếu thông tin về họ tên, chức vụ của người ký xác nhận, vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế từng thời kỳ.

Quản lý hồ sơ chất lượng thi công xây dựng công trình, không có hồ sơ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy của một số vật tư, thiết bị lắp đặt phần ngầm, kết cấu, kiến trúc phần thân và hoàn thiện, vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD; Thông tư số 10/2013/TT-BXD; QCVN 4:2009/BKHCN…

Một số nhật ký thi công xây dựng của hạng mục kết cấu và cơ điện, không ghi chép danh sách cán bộ kỹ thuật của đơn vị giám sát thi công; không có xác nhận của chủ đầu tư; không đánh số trang; thiếu dấu giáp lai… vi phạm quy định của Thông tư số 27/2009/TT-BXD và Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Một số biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của hạng mục cọc barrette, tường vây, kết cấu phần ngầm, phần thân và hoàn thiện, thiếu nội dung kết luận nghiệm thu, vi phạm quy định của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và thông tư số 10/2013/TT-BXD… Trách nhiệm đối với hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng thuộc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công và các nhà thầu thi công từng thời kỳ.

Về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia D.A, một số cán bộ thiếu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công, ký xác nhận hồ sơ nghiệm thu chất lượng của một số hạng mục công trình;

Hồ sơ năng lực của một số đơn vị tư vấn lập D.A, lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế: Không có tài liệu chứng minh điều kiện năng lực chủ nhiệm lập dự D.A, số lượng kỹ sư, kiến trúc sư chuyên ngành… Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn từng thời kỳ.

Với những sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Benthanh rà soát, tập hợp và lưu trữ đủ hồ sơ khảo sát, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng và hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia D.A còn thiếu theo quy định.

Khắc phục những thiếu sót của hồ sơ thiết kế, nhật ký thi công xây dựng công trình, biên bản nghiệm thu công việc và hồ sơ hoàn công một số hạng mục công trình.

Nghiêm túc kiểm điểm việc không điều chỉnh thiết kế cơ sở năm 2010; không để cán bộ tư vấn chưa đủ điều kiện năng lực ký xác nhận hồ sơ quản lý chất lượng công trình.


Theo Trần Quý

Thanh tra

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên