MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhơn Trạch 2 (NT2): Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 sụt giảm 95% so với cùng kỳ 2021

Nhơn Trạch 2 (NT2): Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 sụt giảm 95% so với cùng kỳ 2021

Luỹ kế cả năm, Nhơn Trạch 2 (NT2) lãi 729 tỷ đồng - tăng 37% so với năm 2021.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng – tăng 17,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng của doanh thu khiến lãi gộp quay đầu giảm mạnh hơn 43% về gần 85 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 9,2% về còn 4,4%.

Trong kỳ mặc dù doanh thu tài chính tăng mạnh từ 4 tỷ đồng lên 18,7 tỷ đồng, tuy nhiên các chi phí cũng đồng loạt tăng cao. Chi phí tài chính tăng 4,4 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng; chi phí QLDN cũng tăng gần 4 lần lên hơn 82 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, NT2 lãi sau thuế gần 5,8 tỷ đồng – giảm 95% so với quý 4/2021, tương đương EPS đạt vỏn vẹn 1 đồng.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 sụt giảm 95% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do chi phí QLDN tăng chủ yếu do ghi nhận chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi là 239,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. 

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thuyết minh dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi được trích lập đối với các khoản nợ phải thu tiền điện của Công ty mua bán Điện theo quy định tại Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 ngày 6/7/2012 giữa CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty mua bán Điện và các hợp đồng sửa đổi bổ sung.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 sụt giảm 95% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 2.

Luỹ kế cả năm 2022, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt 8.786 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 729 tỷ đồng, tăng 36,6% so với năm 2021, EPS năm 2022 đạt 2.457 đồng.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận quý 4 sụt giảm 95% so với cùng kỳ 2021 - Ảnh 3.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành vượt 8,5% kế hoạch doanh thu và vượt 56% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tăng 10% so với đầu năm lên 7.285 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 2.809 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.711 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.333,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Nợ vay tài chính của công ty ở mức 630 tỷ đồng, tăng 3 lần so với đầu năm và toàn bộ đều là nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn tăng 18% lên 2.825 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí phải trả ngắn hạn tăng 36%.

Minh Ngọc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên