MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3

Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MSR đạt 9.604 tỷ đồng doanh thu thuần , tăng trưởng 89% so với cùng kỳ. Do khoản lỗ lớn trong quý 1 nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng âm 222 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 271 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (mã CK: MSR) đã công bố BCTC quý 3/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 3.149 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 499 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần con số thực hiện trong cùng kỳ 2020.

Trong kỳ, hoạt động tài chính có doanh thu tăng 21% từ 79 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tiết giảm 15% còn 364 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí trả lãi vay. Chi phí bán hàng tăng cùng với đà tăng của doanh thu, ghi nhận 117 tỷ đồng trong khi chi phí QLDN giảm 15% còn 161 tỷ đồng. Ngoài ra quý 3, MSR ghi nhận khoản lợi nhuận khác 85 tỷ đồng, giảm tới 91% so với phần lãi khác của quý 3/2020.

Kết quả, MSR lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 455 tỷ đồng. Trong đó, LNST công ty mẹ là 20 tỷ đồng tương đương EPS đạt 19 đồng.

Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3 - Ảnh 1.

MSR cho biết, lợi nhuận gộp quý 3 tăng 401 tỷ đồng so với cùng kỳ do nhu cầu về vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng và giá vonfram trên thị trường cũng đã tăng 12% trong quý. Ngoài ra giá bitmuth tăng nhẹ và giá florit bắt đầu được cải thiện đã giúp gia tăng lợi nhuận thu về

Tuy nhiên, MSR cũng cho biết lợi nhuận khác giảm trong quý 3 là do cùng kỳ năm 2020 ghi nhận 881 tỷ đồng vào thu nhập khác liên quan đến việc ghi nhận lợi thế thương mại âm phát sinh từ việc hợp nhất kinh doanh với H.C.Stark.

Nhu cầu vonfram tiếp tục vượt kỳ vọng, Masan High-Tech Materials (MSR) báo lãi gộp 500 tỷ đồng trong quý 3 - Ảnh 2.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, MSR đạt 9.604 tỷ đồng doanh thu thuần , tăng trưởng 89% so với cùng kỳ. Do khoản lỗ lớn trong quý 1 nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng âm 222 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 271 tỷ đồng.

Năm 2021, MHT dự kiến doanh thu vào khoảng 11.500 - 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt khoảng 200 - 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng MSR đã hoàn thành 83% mục tiêu doanh thu.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên