MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhựa Tiền Phong (NTP): Ghi nhận hơn trăm tỷ lợi nhuận từ công ty liên kết, năm 2017 lãi 493 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch

19-01-2018 - 15:44 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu năm 2017 của Nhựa Tiền Phong đạt 4.430 tỷ đồng, mới thực hiện được 91% kế hoạch cả năm.


CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

Riêng quý 4/2017 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm được 2% nên lợi nhuận gộp còn hơn 347 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng so với quý 4/2016.

Tính đến cuối năm 2017 tổng nợ phải trả tăng gần 590 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 2.175 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 460 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 65 tỷ đồng. Chi phí tài chính quý 4 trên 22,5 tỷ đồng – chủ yếu là chi lãi tiền vay – tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhựa Tiền Phong (NTP): Ghi nhận hơn trăm tỷ lợi nhuận từ công ty liên kết, năm 2017 lãi 493 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch - Ảnh 1.

Phần lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết trong quý đạt hơn 9,5 tỷ đồng trong khi quý 4/2016 ghi lỗ gần 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, quý 4/2017 Nhựa Tiền Phong tiết giảm được 100 tỷ đồng chi phí bán hàng, còn hơn 148 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 27 tỷ đồng, xuống còn 42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận hơn 9 tỷ đồng vào phần lợi nhuận khác.

Những yếu tố trên dẫn đến kết quả Nhựa Tiền Phong báo lãi sau thuế trong quý đạt hơn 129,5 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2016.

Lũy kế cả năm 2017 doanh thu công ty đạt 4.430 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2016 và mới thực hiện được 91% kế hoạch cả năm. Nhờ ghi nhận gần 110 tỷ đồng tiền lãi từ các công ty liên doanh liên kết cộng với việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng, mà cả năm Nhựa Tiền Phong còn lãi trước thuế gần 557 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 492,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2016.

Lượng hàng tồn kho đến cuối băm đạt 853 tỷ đồng, tăng gần 140 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng cộng tài sản đạt 4.261 tỷ đồng, tăng 840 tỷ đồng so với đầu năm.  

Mai Nguyễn

SSC

Trở lên trên