MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phụ cấp

Tăng phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 1/8

Tăng phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 1/8

15/06/2023 12:03

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2023. Trong đó, có quy định về mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Chế độ tiền lương, phụ cấp mới nhất của cán bộ, công chức cấp xã thay đổi ra sao?

Chế độ tiền lương, phụ cấp mới nhất của cán bộ, công chức cấp xã thay đổi ra sao?

10/06/2023 15:13

Nghị định vừa ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển dụng, bãi nhiệm, điều động, luân chuyển…và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1/7/2023

Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1/7/2023

29/05/2023 08:06

6 mức phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ được đề xuất tăng từ ngày 1/7/2023 là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Những ai được tăng phụ cấp khu vực từ 1/7/2023?

Những ai được tăng phụ cấp khu vực từ 1/7/2023?

20/05/2023 07:39

Từ 1/7/2023, lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên mức 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó, 8 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp khu vực cũng sẽ có mức phụ cấp tăng thêm 20,8%

Phụ cấp độc hại của cán bộ, viên chức y tế tăng ra sao từ 1/7 này?

Phụ cấp độc hại của cán bộ, viên chức y tế tăng ra sao từ 1/7 này?

14/05/2023 10:06

heo Thông tư 07/2005/TT-BNV, phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm. Nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Chi tiết mức phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/7/2023

Chi tiết mức phụ cấp khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức áp dụng từ 01/7/2023

18/04/2023 08:29

Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, phụ cấp khu vực cũng được điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức lương mới.

Tăng nhiều khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2023

Tăng nhiều khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2023

17/04/2023 16:36

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11-11-2022 của Quốc hội, từ ngày 1-7-2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng (hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng). Theo đó, từ ngày 1-7-2023, các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng thêm 20,8% cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Từ 1/7/2023: Tiền lương, phụ cấp của sĩ quan cấp úy sẽ thay đổi như thế nào?

Từ 1/7/2023: Tiền lương, phụ cấp của sĩ quan cấp úy sẽ thay đổi như thế nào?

16/04/2023 19:48

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quân đội phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm đối với cấp úy là: Nam 46 tuổi, nữ 46 tuổi. Bảng lương sĩ quan quân đội cấp úy được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Bên cạnh mức lương hưởng hằng tháng, sĩ quan Quân đội nhân dân cấp úy cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực... của công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào từ năm 2023?

Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực... của công chức, viên chức sẽ thay đổi thế nào từ năm 2023?

23/11/2022 14:30

Từ 1/7/2023, mức lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức sẽ được tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, hàng loạt phụ cấp của công chức, viên chức cũng tăng khi lương cơ sở tăng.

INFOGRAPHIC: 07 khoản phụ cấp của công chức, viên chức dự kiến áp dụng từ 01/7/2022

INFOGRAPHIC: 07 khoản phụ cấp của công chức, viên chức dự kiến áp dụng từ 01/7/2022

13/03/2021 10:48

Bên cạnh việc sắp xếp lại các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, tổng quỹ phụ cấp sẽ chỉ chiếm tối đa 30% tổng quỹ tiền lương.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự được hưởng phụ cấp 357.600 đồng/tháng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự được hưởng phụ cấp 357.600 đồng/tháng

15/08/2020 12:08

Từ hôm nay 15/8/2020, Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng các chế độ phụ cấp cao nhất là 357.600 đồng/tháng.

Đề xuất tăng lương lên mức 1,6 triệu/tháng cho 7 nhóm đối tượng

Đề xuất tăng lương lên mức 1,6 triệu/tháng cho 7 nhóm đối tượng

02/04/2020 09:20

7 đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1.600.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2020 theo dự thảo Thông tư mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến rộng rãi.

Thay đổi mức tiền đóng BHXH, BHYT theo lương cơ bản

Thay đổi mức tiền đóng BHXH, BHYT theo lương cơ bản

06/05/2018 11:24

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, từ mức 1,3 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức tiến đóng BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) cũng có những thay đổi theo.

Tập sự vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm

Tập sự vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm

12/12/2017 09:01

Trong thời gian tập sự sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm theo hệ số lương hiện được hưởng.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017

27/03/2017 15:05

Trong tháng 4/2017, một số chính sách mới liên quan đến tiền lương, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực.

Từ 1/7: Tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức

Từ 1/7: Tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức

28/02/2017 12:18

Theo Khoản 10 Điều 2 của Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016, từ ngày 01/7/2017 mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.300.000 đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng). Do đó, việc t ăng lương cơ sở lần này sẽ làm căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác...

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương mới

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo lương mới

21/06/2016 14:42

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng viện phí: Người không có thẻ bảo hiểm y tế chưa bị ảnh hưởng

Tăng viện phí: Người không có thẻ bảo hiểm y tế chưa bị ảnh hưởng

27/02/2016 19:23

Về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ ngày 1/3, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) khẳng định người không có thẻ bảo hiểm y tế chưa bị ảnh hưởng.

Tiền đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp

Tiền đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp

15/01/2016 20:15

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương ghi trên hợp đồng lao động như: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực...

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội: Được lợi sao dân lại sợ?

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội: Được lợi sao dân lại sợ?

04/01/2016 09:13

Việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội dù nhỏ cũng khiến những mâm cơm vốn đã đạm bạc lại càng eo hẹp hơn.

Trở lên trên