MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PXS lãi 42 tỷ đồng trong quý 2/2016, giảm 15% so với cùng kỳ

21-07-2016 - 06:51 AM | Doanh nghiệp

So với thời điểm đầu năm, các khoản phải thu của PXS tăng vọt. Chiếm đến gần 630 tỷ đồng trong các khoản phải thu khách hàng chính là thu Ban quản lý công trình dự án Dầu khí 1.

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã: PXS) đã công bố BCTC quý 2/2016 và 6 tháng đầu năm.

Trong quý 2, doanh thu của PXS giảm 28% so với cùng kỳ còn 431 tỷ đồng. Chiếm chủ yếu là doanh thu xây lắp với 421 tỷ đồng, ngoài ra có hơn 9,7 tỷ đồng từ doanh thu dịch vụ.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp của PXS chỉ giảm 19%, đạt 75 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm hơn 30%. Do đó PXS đạt 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm, PXS đạt 1.056 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 3% so với 6 tháng đầu năm 2015, hoàn thành khoảng 53% kế hoạch.

So với thời điểm đầu năm, các khoản phải thu của PXS tăng vọt. Từ con số 452 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp đôi lên 898 tỷ đồng. Khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng cũng tăng từ 38,6 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Chiếm đến gần 630 tỷ đồng trong các khoản phải thu khách hàng chính là thu Ban quản lý công trình dự án Dầu khí 1.

Tương ứng, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đã tăng từ 15 tỷ đồng lên 513 tỷ đồng và vay nợ ngắn hạn tăng từ 188 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên