MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QNC: Quý 2 lãi 48 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ

Luỹ kế 6 tháng QNC lãi 61 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2019 và vượt xa mục tiêu lãi gần 29 tỷ đồng trong năm 2020.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã CK: QNC) đã công bố BCTC quý 2/2020 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 316,5 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp đạt gần 84 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần so với quý 2/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí và chịu lỗ khác 10,8 tỷ đồng QNC vẫn lãi ròng 48,3 tỷ đồng cao gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.250 đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, QNC đạt 711,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 61 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần nửa đầu năm 2019 trong đó LNST tạm tính của công ty mẹ là 61 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.587 đồng. Năm 2020 QNC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng và lãi trước thuế 28,88 tỷ đồng, theo đó mặc dù mới hoàn thành được 47% mục tiêu về doanh thu nhưng QNC đã vượt xa mục tiêu về lợi nhuận.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 tăng là do sản lượng sản xuất xi măng và clinker tăng 10% so với cùng kỳ, hoạt động thầu khai thác khoáng sản vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tiết giảm và sử dụng hiệu quả điện năng trong sản xuất và được hưởng gói hỗ trợ Covid giá điện giảm 10% và 0,5% lãi vay ngân hàng.

QNC: Quý 2 lãi 48 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Tại thời điểm cuối quý 2/2020, tổng tài sản của QNC tăng nhẹ không đáng kể ở mức hơn 1.523 tỷ đồng, chiếm phần lớn tài sản dài hạn với hơn 990 tỷ đồng chiếm 65% tổng tài sản.

Nợ phải trả gần 1.327 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.099 tỷ đồng với 426,6 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn. Nợ dài hạn gần 227,6 tỷ đồng, phần lớn cũng là vay nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn đang vượt quá tài sản ngắn hạn là 566 tỷ đồng, lỗ luỹ kế 202 tỷ đồng.

QNC tiền thân là Xí nghiệp Than Uông Bí, được cổ phần hóa từ năm 2005. Ngành nghề chính của Công ty là sản xuất xi măng, sản xuất đá xây dựng. Những năm mới cổ phần hóa, QNC báo lãi khá tích cực: Năm 2009 đạt 66,7 tỷ đồng; năm 2010 đạt 55,4 tỷ đồng… Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2012, hiệu quả kinh doanh của Công ty đi xuống mạnh, nếu năm 2015 lãi 2,1 tỷ đồng thì năm 2016 lỗ 62 tỷ đồng và năm 2017 lỗ tới 253,8 tỷ đồng. Từ 2018 đến nay QNC đã báo lãi trở lại tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong BCTC kiểm toán 2019.

QNC: Quý 2 lãi 48 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

An Khánh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên