MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sonadezi (SNZ) lãi 681 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 71% so với cùng kỳ

Trong đó riêng quý 2/2020 Sonadezi lãi sau thuế 411 tỷ đồng.

Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi – mã chứng khoán SNZ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu, và đặc biệt là lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2020 đạt 1.195 tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với quý 2 năm ngoái trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 5% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về đạt 488 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty hiệu quả kinh doanh khu công nghiệp, nhà và hạ tầng tại đơn vị thành viên làm cho lợi nhuận tăng. Trong cơ cấu doanh thu quý 2, doanh thu từ khu công nghiệp đạt gần 353 tỷ đồng, đóng góp xấp xỉ 30% tổng doanh thu và tăng 73% so với cùng kỳ.

Sonadezi (SNZ) lãi 681 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 71% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 148,6 tỷ đồng, tăng hơn 65 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái. Trên BCTC ghi nhận, tiền và tương đương tiền cuối quý 2 đạt 1.109 tỷ đồng, giảm 432 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi dưới 3 tháng tại ngân hàng còn 761 tỷ đồng (giảm 278 tỷ đồng). Ngoài ra khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.622 tỷ đồng, tăng 735 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí tài chính ghi nhận 33,5 tỷ đồng, giảm 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu giảm chi phí lãi vay. Tính đến hết quý 2/2020 Sonadezi còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 983 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.720 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dù doanh thu tăng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý lại giảm được gần 12 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái, còn hơn 80 tỷ đồng.

Những thông tin trên dẫn đến, lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 còn hơn 411 tỷ đồng, tăng đến 87,5% so với quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 242 tỷ đồng.

Sonadezi (SNZ) lãi 681 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 71% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần Sonadezi đạt 2.273 tỷ đồng, tăng 13,2% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành xấp xỉ 50% kế hoạch năm. Nhơ tiết giảm chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về gần 682 tỷ đồng, tăng trưởng 71% so với cùng kỳ và hoàn thành trên 74% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Sonadezi (SNZ) lãi 681 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 71% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Nguyên Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên