MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 11% và phát hành chứng quyền có đảm bảo

SSI có kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016 tổ chức vào ngày 25/04/2016.

Theo đó, Kế hoạch 2016 được đặt ra với doanh thu 1.430 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 950 tỷ đồng - giảm 11% so với năm 2015.

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 852 tỷ đồng, HĐQT trình kế hoạch trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 5% vào quỹ dự trữ bắt buộc, 2% vào quỹ từ thiện, 2 % vào quỹ phúc lợi, 3% tương đương gần 26 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Trong một tờ trình khác, SSI có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con với số lượng tối đa 10 triệu cổ phần, giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ được phát hành trong năm 2016, hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và hạn chế chuyển nhượng 50% còn lại trong năm thứ hai.

SSI cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh chứng khoán phái sinh và phát hành chứng quyền có bảo đảm khi pháp luật cho phép.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên