MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Tạo (ITA): Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4

Việc ghi âm doanh thu thuần trong quý 4 khiến nỗ lực cắt giảm chi phí là không đủ để giúp Tân Tạo thoát lỗ lớn.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2019.

Quý 4 năm nay, Tân Tạo ghi âm 365,5 tỷ đồng doanh thu thuần và giá vốn hàng bán cũng ghi âm hơn 276 tỷ đồng khiến lỗ gộp ở mức hơn 89 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gộp hơn 4 tỷ đồng.

Trong kỳ ITA có hơn 1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh so với con số gần 7 tỷ đồng cùng kỳ tuy nhiên chi phí tài chính giảm mạnh hơn một nửa từ hơn 19 tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng do cắt giảm chi phí lãi vay. Chi phí QLDN cũng giảm đáng kể từ 53 tỷ đồng xuống còn hơn 7 tỷ đồng. Do chịu lỗ gộp nên nỗ lực cắt giảm chi phí không đủ giúp Tân Tạo thoát lỗ lớn trong quý 4.

Kết thúc quý, Tân Tạo ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 97 tỷ đồng, cao gấp đôi so với khoản lỗ trong quý 4/2018 – đây là khoản lỗ cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động của ITA.

Lũy kế cả năm 2019, Tân Tạo ghi nhận doanh thu thuần gần 455 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhờ tiết kiệm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí QLDN cắt giảm được hơn một nửa giúp ITA lãi ròng hơn 100 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ là 99 tỷ đồng tăng 22% so với năm 2018.

Theo đó với mục tiêu kinh doanh năm 2019 là doanh thu đạt 1.276 tỷ đồng và 363 tỷ đồng LNST, kết thúc năm Tân Tạo mới hoàn thành được 35,7% mục tiêu về doanh thu và chỉ gần 28% mục tiêu về lợi nhuận.

Đáng chú ý các năm gần đây, ITA thường đặt mục tiêu kinh doanh cao nhưng nhiều lần không hoàn thành được kế hoạch.

Tân Tạo (ITA): Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4 - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2019 tổng tài sản Tân Tạo ghi nhận gần 14.089 tỷ đồng, tăng 8% so thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.177 tỷ đồng, tăng 5%; tài sản dài hạn đạt 7.911 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của ITA giảm 4% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các dự án KCN Tân Đức và Khu E-City Tân Đức. Tuy nhiên, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa 2 dự án này. Cụ thể KCN Tân Đức giảm 41% còn 940 tỷ đồng. Khu E-City Tân Đức tăng 26% đạt 2.520 tỷ đồng.

Tân Tạo (ITA): Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4 - Ảnh 2.

Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn dở dang dài hạn có hơn 1.456 tỷ đồng, tập trung tại dự án Nhiệt điện Kiên Lương (579 tỷ đồng), đất phát triển KCN (468 tỷ đồng), khu vui chơi giải trí Tân Đức (259 tỷ đồng) và khu đô thị Ba Hòn (149 tỷ đồng).

Tân Tạo (ITA): Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4 - Ảnh 3.

Khoản vay nợ tài chính ngắn hạn ghi nhận giá trị hơn 91 tỷ đồng giảm đáng kể so với con số hồi đầu năm, vay nợ tài chính dài hạn hơn 359 tỷ đồng, giảm 31% so với số dư đầu kỳ.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu ITA tiếp tục giảm sâu xuống chỉ còn 2.560 đồng/CP.

Tân Tạo (ITA): Bất ngờ lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý 4 - Ảnh 4.

Tú Anh

HSX

Trở lên trên