MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam xếp thứ mấy trong khối ASEAN-6 trong 5 năm qua?

Tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam xếp thứ mấy trong khối ASEAN-6 trong 5 năm qua?

Theo báo cáo Wealth Report 2022 của Knight Frank, năm 2021, Việt Nam có 72.135 người giàu và 1.234 người siêu giàu.

Cụ thể, theo báo cáo thịnh vượng 2022 (Wealth Report 2022) do hãng tư vấn Knight Frank công bố, Việt Nam có 38.703 người giàu – UHNWI (sở hữu từ 1 triệu USD trở lên) vào năm 2016. Sau 5 năm, số người giàu tăng gấp 1,86 lần, đạt 72.738 người vào năm 2021.

Xét về số lượng người giàu so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2016, Việt Nam xếp dưới Singapore (232.846 người), Thái Lan (57.717 người), Indonesia (54.719 người), Malaysia (43.091 người). Tuy nhiên, đến năm 2021, số lượng người giàu của Việt nam đã vượt qua Malaysia (66.350 người).

Theo đó, số lượng người giàu của Việt Nam xếp dưới dưới Singapore (526.370 người), Thái Lan (125.406 người), Indonesia (82.012 người). Cùng với đó, số lượng người giàu của Việt nam xếp trên Malaysia và Philippines (19.154 người).

Trong giai đoạn 2016-2021, tăng trưởng số người giàu Việt Nam đạt mức 86%. Xét về tăng trưởng của người giàu, Việt Nam đứng thứ 3 trong khối ASEAN-6, xếp trên Philippines, Malaysia, Indonesia.

Tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam xếp thứ mấy trong khối ASEAN-6 trong 5 năm qua? - Ảnh 1.

Tăng trưởng người giàu sở hữu tài sản trên 1 triệu USD các nước trong khối ASEAN-6 giai đoạn 2016-2021 (%). Nguồn: Báo cáo Wealth Report 2022.

Trong 5 năm qua, số người giàu của Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines tăng lần lượt là 2,26 lần; 2,17 lần; 1,5 lần; 1,63 lần và 1,69 lần.

Ngoài ra, năm 2021, Việt Nam có 589 người siêu giàu – UHNWI (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) vào năm 2016. Sau 5 năm, số người siêu giàu tăng gấp 2,1 lần, đạt 1.234 người vào năm 2021.

Xét về số lượng người siêu giàu so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2016, Việt Nam xếp thứ 3 trong ASEAN-6, xếp dưới Singapore (1.632 người), Indonesia (832 người); xếp trên Thái Lan (481 người), Malaysia (359 người) và Philippines (165 người). Tuy nhiên, đến năm 2021, số lượng người giàu của Việt nam tụt xuống vị ví thứ 4 trong các nước thuộc khối ASEAN-6.

Cụ thể, năm 2021, số người siêu giàu của Việt Nam xếp dưới Singapore (4.206 người), Indonesia (1.234 người), Thái Lan (1.272 người). Bên cạnh đó, số người siêu giàu của Việt Nam xếp trên Malaysia (712 người) và Philippines (313 người).

Trong giai đoạn 2016-2021, tăng trưởng của giới siêu giàu Việt Nam đạt mức 110%. Xét về tăng trưởng của người giàu, Việt Nam đứng thứ 3 trong khối ASEAN-6, xếp trên Philippines, Malaysia, Indonesia.

Tăng trưởng người giàu và siêu giàu của Việt Nam xếp thứ mấy trong khối ASEAN-6 trong 5 năm qua? - Ảnh 2.

Tăng số người siêu giàu sở hữu tài sản trên 30 triệu USD các trước trong khối ASEAN-6 giai đoạn 2016-2021 (%). Nguồn: Báo cáo Wealth Report 2022.

Trong giai đoạn 2016-2021, số người siêu giàu của Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines tăng lần lượt là 2,58 lần; 2,64 lần; 1,69 lần; 1,98 lần và 1,9 lần.

Bên cạnh đó, Knight Frank dự báo, số người giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 49% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2026, đạt 114.807 người. Đồng thời, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% giai đoạn 2021-2026, đạt 1.551 người.

https://cafef.vn/tang-truong-nguoi-giau-va-sieu-giau-cua-viet-nam-xep-thu-may-trong-khoi-asean-6-trong-5-nam-qua-20220617110625733.chn

Minh Tiến

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên