MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

01-02-2023 - 09:19 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu hợp nhất tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành vượt kế hoạch năm

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 54.459 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 và 1.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/12/2022 đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 17.302 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Trong năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông.

Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.

Về các lĩnh vực kinh doanh , trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ , tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021.

Trong mảng bảo hiểm nhân thọ , Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,1% của tổng doanh thu, đạt 41.677 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán , Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đây thực sự là kết quả tích cực trong tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 nhiều biến động.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ , Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Đầu năm 2023, các quỹ mở của BVF đạt mức tăng trưởng đáng kể so thời điểm cuối cùng năm 2022: Các quỹ mở cổ phiếu của BVF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) đã đạt được mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 11,9% trong tháng đầu tiên của năm. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) vẫn giữ vững mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Chi Tú

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên