MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ bốc thăm xác minh tài sản 67 người thuộc 4 bộ, 3 tập đoàn

TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát của TTCP

TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát của TTCP

Ngày 8/2 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP năm 2023.

Theo Kế hoạch số 266/KH- TTCP của TTCP về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được xác minh năm 2023 gồm: Bộ Công thương, TTCP, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tổng số người được lựa chọn để xác minh tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 67 người.

Hình thức lựa chọn người được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP. Thời điểm tiến hành xác minh là quý II, III và quý IV/2023.

Phiếu bốc thăm ghi chữ số. Mỗi số tương ứng với số thứ tự trong danh sách của từng cơ quan, đơn vị. TTCP thực hiện việc bốc thăm theo từng cơ quan, đơn vị. Thứ tự bốc thăm lần lượt từ cơ quan, đơn vị có số người ít nhất đến cơ quan, đơn vị có số người nhiều nhất.

Đối với Bộ Công thương, Bộ TTTT, Bộ GDĐT, Bộ GTVT, TTCP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đều không thuộc thẩm quyền kiểm soát của TTCP. Do đó, sẽ tiến hành bốc thăm đủ số lượng người theo Kế hoạch 266.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ thì trong số những người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do vậy, sau khi bốc thăm 2 người mà đã có người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu thì tiếp tục bốc thăm người thứ 3 bình thường, nếu chưa có thì sẽ bốc thăm người thứ 3 phải là người đứng đầu hoặc cấp phó.

Danh sách cán bộ, công chức xếp theo thứ tự ABC thuộc các cơ quan, đơn vị được xác minh thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP.

Tại buổi bốc thăm, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo TTCP, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Mặt trận Tổ quốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn 67 người tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ - CP.

Trong số 67 người, Bộ TTTT có 04 người, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 03 người, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 03 người, Bộ GDĐT có 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 11 người, TTCP có 03 người, Bộ Công thương có 17 người, Bộ GTVT có 07 người.

Buổi bốc thăm diễn ra đúng trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng, các quy định có liên quan tại Nghị định 130/2020/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 70/QĐ- TTCP ngày 8/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của TTCP.

Theo PV

VGP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên