MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện A Vương (AVC): Lợi nhuận 9 tháng đạt 189 tỷ đồng, vượt 74% mục tiêu cả năm

Thủy điện A Vương (AVC): Lợi nhuận 9 tháng đạt 189 tỷ đồng, vượt 74% mục tiêu cả năm

Trong quý 3/2021 AVC ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 130 tỷ đồng và 49,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 30,4% và 30% so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (UpCOM: AVC) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt xấp xỉ 130 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí giá vốn lại tăng 6,8% nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 30,4% so với quý 3/2020 xuống còn 57,8 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 44,5% - giảm so với tỷ lệ 55,1% đạt được quý 3 năm ngoái.

Trong kỳ, Công ty có tiết giảm đáng kể các chi phí. Dù vậy, khấu trừ lợi nhuận sau thuế quý 3 vẫn giảm mạnh gần 30% xuống mức 49,5 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh tăng cao trong nửa đầu năm, tính chung 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 422,6 tỷ đồng, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 3,6 lần cùng kỳ 2020 lên 188,8 tỷ đồng.

Năm 2021, AVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 424 tỷ đồng và lãi sau thuế 108,6 tỷ đồng lần lượt giảm 20% và 41% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, Công ty đã gần hoàn thành mục tiêu về doanh thu năm và vượt 74% mục tiêu lãi sau thuế năm.

Thủy điện A Vương (AVC): Lợi nhuận 9 tháng đạt 189 tỷ đồng, vượt 74% mục tiêu cả năm - Ảnh 1.

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên