MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi 128 tỷ đồng năm 2019, giảm 38% so với cùng kỳ

Trong đó riêng quý 4/2019 Thủy điện Thác Bà chỉ lãi sau thuế chưa đến 6 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố BCTC quý 4/2019 với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu giảm 46% so với cùng kỳ, còn 61,4 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí giá vốn chỉ giảm 10,3% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 26,6 tỷ đồng – giảm hơn 64% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính ghi nhận gần 17 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với quý 4/2018. Trên BCTC công ty thể hiện, tổng nợ phải trả đến cuối năm tăng gấp 4 lần đầu năm, lên 495 tỷ đồng. Trong đó phát sinh mới khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 43 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 374 tỷ đồng. Tổng phát sinh vay nợ thuê tài chính hơn 417 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi 128 tỷ đồng năm 2019, giảm 38% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu giảm, chi phí tăng cao dẫn tới quý 4 Thủy điện Thác Bà còn lãi sau thuế chưa đến 6 tỷ đồng, chỉ bằng 11,2% tổng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý 4/2018. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4,55 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2019 doanh thu thuần đạt 297 tỷ đồng, giảm hẳn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đó và mới thực hiện được gần 92% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 128,1 tỷ đồng, giảm sâu gần 38% so với năm trước đó và mới chỉ hoàn thành 93,7% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Đáng chú ý, tổng tài sản đếnc uối năm tăng 735 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.640 tỷ đồng chủ yếu nhờ tăng giá trị tài sản cố định hữu hình (từ 327 tỷ đồng lên 1.130 tỷ đồng).

Xem thêm BCTC quý 4/2019

Mạnh Linh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên