MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Quý 2 lãi 36 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ

Tình hình hạn hán kéo dài đã làm doanh thu sản xuất điện trong kỳ của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) giảm 64 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã CK: VSH) đã công bố BCTC quý 2/2019 với mức lãi sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 110 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán lại tăng thêm gần 16% khiến lợi nhuận gộp giảm sâu 61% xuống còn hơn 46 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí LNST quý 2 đạt gần 36 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 106 tỷ đồng mà công ty đạt được trong quý 2/2018.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH): Quý 2 lãi 36 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do tình hình thủy văn cuối năm 2018 và đầu năm 2109 hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện quý 2/2019, sản lượng điện giảm 38% và doanh thu sản xuất điện giảm hơn 64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra các khoản đầu tư tài chính giảm do công ty sử dụng các hợp đồng tiền gửi để thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục của Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính giảm 7,36 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, VSH đã thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn với CTCP Cơ điện lạnh (thời hạn vay 6 tháng lãi, lãi vay 11,5% để đảm bảo nguồn tài chính tiếp tục thực hiện Dự án này.

Trước đó trong quý 1/2019 VSH cũng trong tình cảnh doanh thu và lợi nhuận thấp nên lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, VSH chỉ đạt 246 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 40% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 112 tỷ đồng giảm 57% so với nửa đầu năm 2018. Như vậy so với kế hoạch doanh thu 441 tỷ đồng và 187 tỷ đồng LNST, kết thúc nửa đầu năm 2019 VSH đã hoàn thành được 56% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận.

Trần Dũng

HSX

Trở lên trên