MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) lỗ tiếp 46 tỷ đồng, lỗ luỹ kế chính thức vượt vốn điều lệ

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) lỗ tiếp 46 tỷ đồng, lỗ luỹ kế chính thức vượt vốn điều lệ

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) đã báo lỗ quý thứ 9 liên tiếp nâng lỗ luỹ kế đến hết quý 2 lên 4.022 tỷ đồng.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PVX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, ghi nhận doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 607 tỷ đồng. 

Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp trong kỳ của PVX lỗ 34,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 23 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí Tổng Xây lắp Dầu khí lỗ sau thuế gần 59 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 23 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 46 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ 9 liên tiếp của doanh nghiệp.

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) lỗ tiếp 46 tỷ đồng, lỗ luỹ kế chính thức vượt vốn điều lệ - Ảnh 1.

Năm 2021, PVX đặt mục tiêu đạt 1.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với thực hiện 2020 và không đặt kế hoạch lợi nhuận năm.

Để khắc phục khó khăn và giảm lỗ trong thời gian tới, ban lãnh đạo PVX cho biết sẽ tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể doanh nghiệp theo định hướng công ty mẹ tham gia trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp.

Thoái vốn tại các đơn vị không thuộc chuỗi ngành nghề hoạt động chính của PVX. Rà soát, đối chiếu và thu hồi công nợ, xây dựng kế hoạch chi tiết việc thu hồi và xử lý công nợ cho từng tháng, từng quý nhằm thu hồi vốn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tối đa chi phí tài chính do bị chiếm dụng vốn.

Đồng thời tích cực đàm phán với các ngân hàng/ tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn và thu xếp đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và giải toả các khoản bảo lãnh trong thời gian tới.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của PVX đạt 6.838 tỷ đồng giảm 14,4% so với đầu kỳ, phần lớn là tài sản ngắn hạn 5.004 tỷ đồng, chiếm 73%. Trong đó, hàng tồn kho cuối kỳ 2.215 tỷ đồng, công ty cũng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 203 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.364 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ như công ty mẹ PVC (1.602 tỷ đồng), CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy DK (266 tỷ đồng), CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị DK (185 tỷ đồng),…

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) lỗ tiếp 46 tỷ đồng, lỗ luỹ kế chính thức vượt vốn điều lệ - Ảnh 2.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ 6.117 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn 3.360 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 1.026,5 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế cuối kỳ 4.022 tỷ đồng.

Tú Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên