MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD

Trong quý 1/2022, top 3 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD bao gồm: Điện thoại và linh kiện; Điện tử, máy tính và linh kiện; Máy móc thiết bị, dụng cụ. Đáng chú ý, 3 nhóm hàng này cũng thuộc top 3 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD cùng kỳ.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1/2022 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2022, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hồi phục mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,73 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 12,9%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Loạt mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 02/2022 đạt 23,42 tỷ USD, cao hơn 470 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2022 ước đạt 34,06 tỷ USD, tăng 45,5% so với tháng trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 8,68 tỷ USD, tăng 50,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 25,38 tỷ USD, tăng 43,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 tăng 14,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 14,9%.

Tính chung quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 88,58 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 23,27 tỷ USD, tăng 22%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 65,31 tỷ USD, tăng 10%, chiếm 73,7%.

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD - Ảnh 2.

Trong quý 1/2022 có 15 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 58%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý I năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,9 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,9%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,7%, tăng 0,5 điểm phần trăm.

TOP mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD - Ảnh 3.

Tháng 3/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 32,67 tỷ USD, tăng 28,7% so với tháng trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,07 tỷ USD, tăng 33,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,6 tỷ USD, tăng 26,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 tăng 14,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,5%.

Tính chung quý 1/2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 29,43 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 58,34 tỷ USD, tăng 17,1%.

TOP 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cũng thuộc nhóm nhập khẩu trên 1 tỷ USD - Ảnh 4.

Trong quý 1/2022 có 16 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 76,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,2%, giảm 0,2 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,6%, tăng 0,3 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%, giảm 0,1 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 25,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 27,6 tỷ USD.

Quý 1/2022 xuất siêu sang EU ước đạt 7 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 14,3 tỷ USD, tăng 21%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,4 tỷ USD, tăng 39,1%; nhập siêu từ ASEAN 3,3 tỷ USD, giảm 6,6%; nhập siêu từ Nhật Bản 434 triệu USD, tăng 23,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2 nhập siêu 1,96 tỷ USD; 2 tháng nhập siêu 581 triệu USD; tháng 3 ước tính xuất siêu 1,39 tỷ USD. Tính chung quý 1/2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 809 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,76 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,16 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,97 tỷ USD.

https://cafef.vn/top-3-mat-hang-dat-kim-ngach-xuat-khau-tren-1-ty-usd-cung-thuoc-nhom-nhap-khau-tren-1-ty-usd-20220329170701284.chn

Tiêu Tương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên